Politieraad: agenda en notulen

Openbaarheid van bestuur vereist dat de politieraad zijn verslag publiceert.

Openbaarheid van bestuur vereist dat de politieraad zijn verslag publiceert.