Politieraad: agenda en notulen

Openbaarheid van bestuur vereist dat de politieraad zijn verslag publiceert.

Dit zijn de agendapunten die in openbare zitting aan bod komen in de politieraad van 20 april 2021.

Dit zijn de agendapunten die in openbare zitting aan bod komen in de politieraad van 16 maart 2021.

Vergadering van de politieraad
van de politiezone Deerlijk - Harelbeke
op 15.09.2020 te 20.00 u.

Vergadering van de politieraad
van de politiezone Deerlijk - Harelbeke
op 10.09.2019 te 20.00 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

Dit zijn de agendapunten die in openbare zitting aan bod kwamen in de politieraad van 12 december 2018.

Vergadering van de politieraad
van de politiezone Deerlijk - Harelbeke
op 16.04.2019 te 20.00 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

 

Virtuele vergadering van de politieraad
van de politiezone Deerlijk - Harelbeke
op 16.06.2020 te 20.00 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

 

Besloten zitting (punten die onder normale omstandigheden openbaar zouden worden geagendeerd)

1. Zonepersoneel. Operationeel kader. Heropenstellen van 1 betrekking van inspecteur in de lokale recherche (cybercrime) in het kader van de mobiliteit. Mobiliteitscyclus 2020-03.
2. Aankoop bij hoogdringendheid van vier laptops voor de interventiedienst. Aktename goedkeuren technische omschrijving, raming (5.788,28 euro excl. btw) en aansluiten bij raamcontract door het politiecollege.
3. Aankoop van 10 desktops en 10 beeldschermen. Goedkeuren technische omschrijving, raming (9.339,00 euro excl. btw) en aansluiten bij raamovereenkomst.
4. Delegatie bevoegdheden inzake overheidsopdrachten aan het politiecollege. Vaststellen bestek, raming en gunningswijze in gewone dienst.
5. Delegatie benoemingen en aanwervingen voor de duur van de legislatuur.
6. Vaststellen dienstjaarrekening 2019 van de politiezone.
7. Vragenkwartiertje.

Besloten zitting

8. Zonepersoneel. Aanvaarden ontslag van een inspecteur in de interventiedienst.


Besloten zitting (punten die onder normale omstandigheden openbaar zouden worden geagendeerd)

9. Verhoging aantal opengestelde plaatsen inspecteur-interventie, erratum
mobiliteitscyclus 2020-02.
 

Besloten zitting


10. Zonepersoneel operationeel kader. Vaststellen prioriteitslijst en benoeming van 1 directeur commissaris Directie Mobiliteit en Evenementen in het kader van de mobiliteit. Mobiliteitscyclus 2020-02.
11. Zonepersoneel operationeel kader. Vaststellen prioriteitslijst en benoeming van 7 inspecteurs interventie directie operaties in het kader van mobiliteit. Mobiliteitscyclus 2020-02.
12. Zonepersoneel operationeel kader. Vaststellen prioriteitslijst en benoeming 1 inspecteur directie informatie en communicatie

Vergadering van de politieraad

van de politiezone Deerlijk - Harelbeke

 op 18.12.2018 te 20.30 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

 

Openbare zitting

Dit zijn de agendapunten die in openbare zitting aan bod kwamen in de politieraad van 19 februari 2019.

Vergadering van de politieraad
van de politiezone Deerlijk - Harelbeke
op 19.02.2019 te 20.00 u. in het gemeentehuis te Deerlijk