Politieraad: agenda en notulen

Openbaarheid van bestuur vereist dat de politieraad zijn verslag publiceert.

Vergadering van de politieraad
van de politiezone Deerlijk - Harelbeke
op 19.11.2019 te 20.00 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

Vergadering van de politieraad
van de politiezone Deerlijk - Harelbeke
op 10.09.2019 te 20.00 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

Vergadering van de politieraad
van de politiezone Deerlijk - Harelbeke
op 16.04.2019 te 20.00 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

Dit zijn de agendapunten die in openbare zitting aan bod kwamen in de politieraad van 19 februari 2019.

Vergadering van de politieraad
van de politiezone Deerlijk - Harelbeke
op 19.03.2018 te 20.00 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

Dit zijn de agendapunten die in openbare zitting aan bod kwamen in de politieraad van 12 december 2018.

Vergadering van de politieraad
van de politiezone Deerlijk - Harelbeke
op 19.02.2019 te 20.00 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

Dit zijn de agendapunten die in openbare zitting aan bod kwamen in de politieraad van 20 november 2018.

Vergadering van de politieraad

van de politiezone Deerlijk - Harelbeke

 op 18.12.2018 te 20.30 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

 

Openbare zitting

Dit zijn de agendapunten die in openbare zitting aan bod kwamen in de politieraad van 19 juni 2018.