Politieraad 18 december 2018

Vergadering van de politieraad

van de politiezone Deerlijk - Harelbeke

 op 18.12.2018 te 20.30 u. in het gemeentehuis te Deerlijk

 

Openbare zitting

  1. Verslag betreffende het bestuur en de politiezaken. Toelichting door het politiecollege.
  1. Begroting politiezone. Goedkeuring van de begroting 2019.
  1. Zonepersoneel. Openstellen van twee betrekkingen van hoofdinspecteur in de interventiedienst met wervingsreserve in de eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus.
  1. Leveren en plaatsen van een ANPR-netwerk. Goedkeuren bestek, raming (87.000,00 euro + btw) en aansluiten bij raamcontract.
  1. Vragenkwartiertje.

Besloten zitting

  1. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. Vaststelling prioriteitslijst en benoeming van 1 commissaris in de directie recherche.