Klacht of aangifte aan het loket? Op afspraak vanaf 1 mei in de 4 politiezones

Wie een klacht wil indienen of een aangifte wil doen in politiezones Gavers, Grensleie, Mira en Vlas kan vanaf 1 mei zelf online een afspraak maken via de websites van de desbetreffende politiezones. Daarmee willen wij samen met de 4 politiezones voor een moderne, klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening gaan.

 Werken op afspraak heeft tal van voordelen voor de burger en voor de politiediensten:

 • men kan zelf kiezen wanneer het best past om langs te komen
 • geen wachttijden
 • bij het maken van je afspraak krijg je informatie over documenten die je moeten meebrengen of andere noodzakelijke informatie. Dit bespaart onnodig heen- en weer rijden om documenten binnen te brengen.
 • betere en snellere hulp omdat sommige zaken op vooraf kunnen worden voorbereid
 • je kan rekenen op meer discretie

Hoe een afspraak maken?

Het gaat om aangiften en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen. Bij dringende politiehulp waarbij snel politie ter plaatse moet komen, bel je nog steeds het nummer 101!

 • je kan steeds zelf online een afspraak maken op de website
 • Kies een locatie voor uw afspraak:
 • kies het feit waarvoor je wil langskomen en selecteer een afspraakmoment:
  enkel de afspraakmomenten die nog beschikbaar zijn worden weergegeven. Zie je een bepaalde datum of uur niet meer vermeld staan, dan betekent dit dat dit afspraakmoment al volzet is of dat het politiekantoor gesloten is.
 • vul enkele gegevens in en
 • wie online een afspraak boekt, krijgt bevestiging van de afspraak via mail en eventueel een overzicht van de documenten of andere informatie die je dienst mee te brengen naar het politiekantoor

Beschik je niet over een internetverbinding, lukt het niet via de website of twijfel je of je wel aangifte moet doen? Neem dan telefonisch contact op met onze onthaaldienst van de politiezone. Een medewerker geeft je graag advies en maakt eventueel voor jou een afspraak. Let op: telefoneren kan enkel tijdens de kantooruren.

Samenwerking tussen de politiezones

Door in Zuid West-Vlaanderen met vier politiezones samen te werken, leggen we naast administratieve vereenvoudiging de focus op regionaal meer uniformiteit en duidelijkheid, wat de politionele dienstverlening aan de burger enkel maar ten goede komt.

Deze nieuwe werking om de dienstverlening te verbeteren is een vervolg op eerdere samenwerkingen tussen de politiezones om procedures op elkaar af te stemmen. PZ Vlas en PZ Gavers werken sinds vorig jaar met een vereenvoudigde procedure om verloren of gestolen identiteitskaarten, KidsID’s, reispassen of rijbewijzen van Belgische onderdanen aan te melden en te vervangen. Nadat je DOCSTOP hebt verwittigd, kan je rechtstreeks bij de dienst bevolking terecht van je gemeente. Een aangifte bij de politie hoeft niet meer. Ook vanaf 1 mei kan je bij PZ Mira rechtstreeks bij de dienst bevolking terecht en is er maar één verplaatsing meer nodig.