Zonaal veiligheidsplan 2014-2019

Het zonaal veiligheidsplan, verder afgekort als ZVP, is een vierjarig beleidsplan opgesteld door de veiligheidsraad van de politiezone samengesteld uit de 3 burgemeesters van de meergemeentezone (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge), de procureur des konings en de korpschef.

De federale politie is eveneens vertegenwoordigd in de veiligheidsraad door de dirco en dirju. Vooraleer een ZVP kan uitgevoerd worden dient het te zijn goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie. Het huidig ZVP 2014 - 2019 werd goedgekeurd op 07/01/2014.

De verdienste van een ZVP is dat zij een inkijk biedt in de interne en externe werking van de politiezone.

Intern m.b.t. de wijze waarop zij de 7 basisfunctionaliteiten van de lokale politie uitvoert met name onthaal, interventie, wijkwerking, recherche, openbare orde en verkeer waarbij minimale normen van dienstverlening garant staan voor een kwaliteitsvolle uitvoering.

Extern m.b.t. feiten/fenomenen in de veiligheidsdomeinen criminaliteit, verkeer en overlast waaraan de politiezone extra aandacht wil geven, ook lokale prioriteiten genoemd, die opgevolgd worden d.m.v. actieplannen en/of projecten. Voor PZ Spoorkin zijn dat

  • m.b.t. criminaliteit : lokale handel en gebruik van drugs, intrafamiliaal geweld, inbraken in woningen
  • m.b.t. verkeer : snelheid binnen de bebouwde kom, rijden onder invloed van alcohol/drugs, verkeerseducatie
  • m.b.t. overlast : geluidshinder, afvalverbranding, sluikstorten