Interventie

                               

De permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politiediensten krijgt vooral gestalte in de functie interventie.

De functie Interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke (dringende) oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.
Deze functie wordt op permanente wijze binnen elke politiezone georganiseerd (24/24), rekening houdend met de frequentie en de aard van de oproepen, en inzonderheid de ernst en de dringendheid van het gevraagde optreden.

De interventiedienst bestaat uit diensthoofd (directeur) interventie Commissaris Geert PROVOOST, 8 hoofdinspecteurs en 39 inspecteurs. Zij zijn gehuisvest in de Sint. Sebastiaanlaan 8 te Diksmuide.

De permanente, politionele hulpverlening wordt door interventieteams of ploegen verzorgd. Elk team bestaat uit twee operationelen gestuurd door de functionele leidinggevende (Hoofdinspecteur)

Het takenpakket van deze dienst is zeer uiteenlopend. Zij komen tussen bij vechtpartijen, bemiddelen bij burenruzies en echtelijke twisten, stellen verkeersongevallen, inbraken, vandalisme,… vast, geven bijstand aan andere hulpdiensten, worden ingezet bij ordediensten,… Tijdens hun patrouille doen zij aan anti-inbraakacties, vakantietoezicht en verkeerscontroles.

De klok rond, 24/24 uur - 7/7 dagen, staan de interventiedienst in voor de dringende hulpverlening (de 101- of noodoproepen).

De interventieteams worden door CIWES (Communicatie- en InformatieCentrum West-Vlaanderen) aangestuurd ('gedispatched').

Hoe verloopt een melding: u wenst een ploeg bij u thuis of op een welbepaalde plaats. U belt hiervoor het noodnummer 101. De calltaker van het Communicatiecentrum te Brugge registreert uw melding. De dispatcher kijkt welke ploeg beschikbaar is. Deze ploeg wordt radiofonisch gecontacteerd en gestuurd. De inspecteurs die ter plaatse komen, staan in voor de verdere afhandeling van hun interventie. Zij worden hierbij ondersteund door hun hoofdinspecteur.