@Min+

AdminPlus

@Min+

de vlag dekt de lading niet!

Nog al te vaak, wordt de dienst personeel en logistiek gereduceerd tot louter personeels- en logistieke aangelegenheden.  Bij politiezone Polder dekt die vlag de lading absoluut niet. Deze collega’s doen veel meer!

Zij staan dagelijks in voor het administratief beheer en  het secretariaat van de zone, behandelen alle personeelsgerelateerde dossiers, beantwoorden diverse logistieke vraagstukken en staan in voor het financieel en facilitair beheer.

Er is al vaak gebrainstormd over een betere naam voor deze dienst: SeLoP (Secretariaat Logistiek en Personeel) is onvoldoende, PLIF  (Personeel, Logistiek, Informatica en Financiën) is niet meer van toepassing, ZoHo  (Zonaal Hoofdkantoor) verwijst naar een gebouw,….  Dat moest beslist nog opgelost worden, want het is intern als extern net zo belangrijk als de dienstverlening waarvoor zij willen staan, vandaar @MinPlus, Administratieve ondersteuning en zoveel meer!