Netwerkorganisatie WVL4

WVL4
Logo WVL4

In februari 2018 ondertekenden de voorzitters en de korpschefs van de politiezones Vlas, RiHO, Westkust en Polder, een uniek samenwerkingsprotocol : WVL4

De 4 betrokken zones kozen bewust voor deze netwerkorganisatie. Op die manier behoudt elke zone haar eigen structuren die garant staan voor de lokale verankering en flexibiliteit en kunnen ze toch beroep doen op de schaalvoordelen van een grote organisatie.

“Van een fusie kon geen sprake zijn. 13 burgemeesters die het eens moeten worden over onthaalpunten, accenten in ordehandhaving,  de inplanting van diverse diensten, investeringen, budgetten….. een onbegonnen verhaal. WVL4 focust  op de politionele noden en maakt het mogelijk om snel te schakelen waar nodig.”

Omzendbrief PLP 27 moedigt deze verbanden en de uitvoering van bovenlokale diensten en structuren sterk aan. Het zorgt voor rationalisatie en efficiëntie bij de inzet van mensen en middelen. Rentabiliteit, kwaliteit van de dienstverlening, win-winsituaties op basis van evenwaardigheid en wederkerigheid  uniformiteit zijn daarbij de betrachtingen.

WVL4 in cijfers

4 politiezones;

858 medewerkers, waarvan 701 FTE Ops en 157 FTE Calog;

13 gemeenten;

624,63 km² groot;

286.111 inwoners;

In 2020 een budget van   71 miljoen euro in gewone dienst en 17 miljoen euro in buitengewone dienst;

Gemiddeld 150 oproepen per dag;

 

Groepsfoto KC VL4