Actie overlast & illegaal vissen aan de oevers van de waterlopen PZ Polder & PZ Spoorking

Op 10 mei 2019 om 19 uur startte de Politiezone Polder & Politiezone Spoorkin in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos een actie tegen de overlast en het illegaal vissen aan de oevers van onze diverse waterlopen op hun grondgebied.

Er werden 35 vissers gecontroleerd. Er werden 4 GAS-verslagen opgesteld voor het misbruik van alcohol, het maken van kampvuur en het dumpen van afval.
Er werden 2 processen-verbaal opgesteld op de wetgeving betreffende het riviervissen en 1 proces-verbaal op het natuurdecreet.

Een karper kon opnieuw uitgezet worden in de Ijzer.

Ook 2 joyriders werden gevat en beboet.