Besluiten politieraad dd 10 juni 2020

Via bijgevoegde link kan u de besluiten van de politieraad dd 10 juni 2020 nalezen.

Bijlage