Bijeenroeping politieraad op 11 mei 2022

Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de politieraad,

op: woensdag, 11 mei 2022

om: 20.00 uur

te: OC Balluchon, Moerestraat 19, 8680 Koekelare

Dagorde 

OPENBARE ZITTING

  1. Verslag vergadering 22 februari 2022 - Goedkeuring
  2. Jaarrekening van het dienstjaar 2021 - Vastlegging
  3. Verkoop Stationsstraat" Kortemark- Bekrachtiging voorafgaande beslissing Politiecollege
  4. Overheidsopdracht; Voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van een anoniem voertuig
  5. Overheidsopdracht: Goedkeuring van de verrekening uitbreiding opdracht architect metsloopwerken
  6. Overheidsopdracht: Voorwaarden en wijze van gunnen voor de sloop van het oud-finandëngebouw, Woumenweg 49 te Diksmuide
  7. Vacantverklaring van een betrekking van hoofdinspecteur van politie (middenkader) via de mobiliteitscyclus - Goedkeuring
  8. Goedkeuring agenda algemene jaarvergadering TMVSdv van 21 juni 2022

BESLOTEN ZITTING

  1. Ambtsneerlegging door vrijwillig öntslag