Bijeenroeping politieraad op 18 september 2019

Op woensdag 18 september 2019 om 20u00 gaat de politieraad door in het gemeentehuis te Kortemark.
In bijlage vindt u de officiële bijeenroeping met hierin de dagorde van de te behandelen agendapunten.