Burgers verplicht om thuis te blijven ! Wat is een samenscholing ? Handhavingsbeleid

Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

  • Behalve om naar het werk te gaan;
  • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen);
  • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
  • Samenscholingen zijn niet toegestaan.

Wat is een samenscholing?

Dit begrip zal vanaf meer dan twee personen worden toegepast met uitzondering van het gezin. Onder gezin wordt verstaan: ouders en kinderen of mensen met wie u in nauwe kring samenwoont.

Bijvoorbeeld:

  • Wel toegelaten: mensen die in hetzelfde gezin wonen of onder hetzelfde dak wonen die een wandeling maken, iemand die samen met een vriend gaat sporten, met inachtneming van de social distance maatregelen …
  • Niet toegelaten: vrienden die met meer dan 2 personen in een wagen zitten, zich buiten verplaatsen …

Handhaving

Zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad zal de politie prioritair en scrupuleus het samenscholingsverbod handhaven vanaf 12h00, en zij zal hiervoor massaal aanwezig zijn op het terrein. Dit is nu één van onze grootste prioriteiten en onze focus ligt de eerste uren voornamelijk op het geven van een duidelijk signaal aan de bevolking: er is geen marge voor discussie of waarschuwing. Iedereen die het samenscholingsverbod niet naleeft, wordt onmiddellijk gesanctioneerd cf. art 187 wet op de civiele bescherming van 15 mei 2007 (gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen).