Jaarverslag 2019

Het is goed om even achterom te kijken. Dat doen we in ons jaarverslag 2019. Het biedt een helder en leesbaar overzicht van de meeste activiteiten en gebeurtenissen die zich op politioneel vlak in de 4 gemeenten van onze zone in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. 
 
Ons jaarverslag 2019 zorgt bovendien voor verantwoording voor de manier waarop PZ Polder met de beschikbare middelen is omgegaan om de bevolking de best mogelijke politiezorg te bieden. Dit document wijst ook op belangrijke uitdagingen die op ons afkomen. De aanpak van cybercriminaliteit, een nieuw zonaal politiekantoor en investeren in onze participatie in de netwerkorganisatie WVL4 zijn daar de belangrijkste van. 

 

Bijlage