Politieraad op woensdag 8 februari 2023

Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de politieraad,

op: woensdag, 08 februari 2023
om: 20.00 uur
te: Brouwzaal, CC de brouwerij, Sint-Maartensplein 19, Koekelare

Dagorde:

OPENBARE ZITTING
l. Ontslag van effectief lid Mark Pollentier - Akteneming
2. Eedaflegging van een lid van de politieraad Steven Provoost
3. Verslag vergadering 7 december 2022 - Goedkeuring
4. Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de werken: 'Uitvoeren van de werken voor het bouwen van een nieuw centraal polttiekantoor in Diksmuide'
5. Veiligheidsmonitor 2021 - toelichting
6. Goedkeuring begrotingswijziging nrs 1 en 2 - dienstjaar 2022 door toezichthoudende overheid - Akteneming
7. Goedkeuring Jaarrekening-dienstjaar 2021 door toezichthoudende overheid - Akteneming
8. Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) via de mobiliteitscyclus - goedkeuring
9. Toelichting evaluatie zonaal veiligheidsplan 2020-2025 - Agendapunt ingediend door Dhr. Kurt Vanlerberghe

BESLOTEN ZITTING
10. Pensionering van inspecteur van politie (basiskader)
11. Pensionering van inspecteur van politie (basiskader)
12. Tijdelijke pensionering van inspecteur van politie (basiskader)