PZ Polder koopt oud financiëngebouw

aankoop Woumenweg

Eindelijk is het zover, namens politiezone Polder tekenden burgemeester-voorzitter Lies LARIDON en Korpschef Johan GEERAERT vandaag de akte die ervoor zorgt dat de politiezone voortaan eigenaar is van het voormalig financiëngebouw aan de Woumenweg.

Buitenkans

Toen eind 2020  de eigenaar (de NV BEFIMMO) liet weten dat zij het gebouw te koop zouden aanbieden, startte het politiecollege rond deze buitenkans onderhandelingen met de eigenaar. Het definitieve voorstel tot aankoop van het gebouw werd op 26 januari 2021 aan de politieraad voorgelegd en meteen goedgekeurd. De politiezone betaalt voor het gebouw 1,4 miljoen euro, wat gelet op de ligging van het pand en de vastgoedprijzen voor kantoorgebouwen een meevaller is.   

gebouw financiën

 

De politie is alvast erg enthousiast. Het pand, op de hoek van de Woumenweg (N35) en de Pluimstraat heeft een uitstekende bereikbaarheid, met een bushalte voor de deur en op wandelafstand van Grote Markt en station. Met z’n 59 a, 28 ca biedt deze plek voldoende ruimte voor een modern politiecommissariaat met visie.

Het voormalig financiëngebouw ligt krachtens het BPA (BPA Tuinwijk, herziening 8) in een zone voor administratieve gebouwen., bestemd voor openbaar nut en/of gemeenschapsvoorzieningen. Het werd in 1980 in gebruik genomen en was sinds 2006 in handen van NV Befimmo die het verhuurde aan de Regie der Gebouwen. De zone startte ondertussen de procedure voor de aanstelling van een architect. Het gebouw wordt afgebroken met het oog op een nieuwbouw. De politie hoopt dat in de loop van 2022 kan gestart worden met de sloop. Eind 2024 wil de politie naar deze nieuwe stek verhuizen.

Op de nieuwe locatie worden een aantal diensten van de zone gecentraliseerd. Die beweging werd onder impuls van de nieuwe korpschef al eerder ingezet. Het centraal onthaal, de interventie en de verkeersdienst die zich nu nog in de St-Sebastiaanlaan in Diksmuide bevinden worden straks samengevoegd met de wijkdienst en de administratie uit de Rijkswachtstraat en met de recherche die nu nog in Koekelare zit.  De wijkkantoren in Kortemark, Houthulst en Koekelare blijven in ieder geval behouden .

De site van het voormalig financiëngebouw biedt als bijkomend voordeel dat de politie de huidige locaties in de Rijkswachtstraat verder kan gebruiken en er dus geen logistieke meerkosten moeten gemaakt worden.