Resultaten snelheidscontroles oktober 2019

In de voorbije maand oktober werd door de politiezone Polder met de mobiele camera de snelheid gecontroleerd van 12312 voertuigen. Van de gecontroleerde bestuurders bleek 8 % of 986 bestuurders zich niet te houden aan de snelheidslimiet waardoor zij beboet werden.

Van de 986 bestuurders in overtreding kregen er 964 een onmiddellijke inning. De 22 andere bestuurders kregen een proces-verbaal omdat de overschrijding van de snelheidslimiet zodanig hoog was dat zij zich dienen te verantwoorden voor de politierechter te Veurne.

In Houthulst werd de hoogste snelheid geregistreerd in de Iepersteenweg waar een overtreder 120 km/uur reed waar de toegelaten snelheid 70 km/uur bedraagt.

In Diksmuide werd de hoogste snelheid vastgesteld in de Oudekapellestraat. Een bestuurder werd betrapt aan een snelheid van 125 km/uur waar de toegelaten snelheid 70 km/uur bedraagt.

Deze snelheid van 125 km/uur is niet eens toegelaten op de autosnelweg. De overdreven snelheden van 125 km/uur en 120 km/uur hebben een crimineel karakter dat andere weggebruikers in gevaar brengt.

Zowel te Kortemark in de Klerkenstraat als te Koekelare in de Belhuttelaan werd een bestuurder binnen de bebouwde kom betrapt aan een snelheid van 103 km/uur waar de toegelaten snelheid 50 km/uur bedraagt.

Ook deze snelheden geven blijk van egoïstich onverantwoord rijgedrag waarbij de zwakke weggebruikers, waaronder de meeste van onze schoolgaande kinderen, in gevaar gebracht worden.

Andermaal blijkt het aanpakken van overdreven snelheid om de verkeersongevallen terug te dringen een blijvend item dat opgenomen wordt in het zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025.