Sedert 13 maart zijn er 12 onopzettelijke branden in PZ Polder

Sedert vrijdag 13 maart werd de politiezone Polder samen met de collega's van de brandweerzone Westhoek ondertussen meer dan tienmaal opgeroepen voor onopzettelijke brandstichting.

Deze onopzettelijke brandstichting bevatten zowel woning- als bedrijfsbranden. Zowel slecht functionerende zonnepanelen als oververhitte schoorstenen en onoplettendheid waren hiervan de oorzaak.

Tevens werden de hulpdiensten diverse malen opgeroepen voor het verbranden van (tuin)afval.

Door het coronavirus lijkt de voorjaarsschoonmaak en alles wat hierbij hoort vroegtijdig begonnen.

De politiezone Polder roept daarom op om dubbel voorzichtig te zijn en alle regels in verband met het maken van vuur te respecteren. Door het coronavirus worden de hulpdiensten nu al op de proef gesteld en kan deze extra te vermijden belasting zowel voor politie als brandweerdiensten die ook de dienst 100 leveren absoluut gemist worden.

Wij verzoeken dan ook iedereen om alle richtlijnen van de overheden op te volgen.

Heeft U al eens contact genomen met de brandpreventieadviseur van de brandweer Westhoek ? 
Raadpleeg : https://brandweerwesthoek.be/preventie/brandpreventieadviseur/

Heeft U al een rookmelder in huis ? 
Raadpleeg via : https://www.vlaanderen.be/rookmelders-verplicht-in-woningen-huurwoninge…

Vooraleer afval te verbranden heeft U al eens stilgestaan bij de regels van de Vlaamse overheid ?
Raadpleeg via : https://brandweerwesthoek.be/preventie/brandpreventieadviseur/

Woont U in Diksmuide ? Kent U de regels van de Stad ivm afvalverbranding ?
Raadpleeg via : https://www.diksmuide.be/product/2412/verbrand-geen-afval

Woont U in Diksmuide ? Kent U de brandpreventietips van de Stad ?
Raadpleeg via : https://www.diksmuide.be/product/309/brandpreventie

Woont U in Kortemark ? Kent U de regels van de gemeente ivm afvalverbranding ?
Raadpleeg via : https://www.kortemark.be/product/207/afval-verbranden