Nieuws

Politiezone Polder 24/7 op de barricade tegen het coronavirus

Behalve de interventiedienst, de verkeersdienst, wijkdienst en de speciaal in het leven geroepen corona-patrouilles blijven ook onze andere medewerkers attent inzake het opvolgen van het naleven van de afgekondigde maatregelen inzake het helpen indijken van het coronavirus.

Zo werd deze namiddag een 23-jarige bestuurster betrapt te Houthulst in de Ieperleedijkstraat die een niet-essentiële verplaatsing maakte. Deze inwoner van Alveringem beweerde dat ze van haar broer kwam en op weg was naar haar zus om op de kindjes te passen. Ze werd beboet voor een niet-essentiële verplaatsing en daar boven op een onmiddellijke inning wegens het negeren van het verkeersbord C3, verboden voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De Ieperleedijkstraat loopt van de Ijzer naar Merkem en is verboden voor alle verkeer behalve wie er echt moet zijn.

Bij deze andermaal een warme oproep met de woorden van onze minister van volksgezondheid: 'Blijf in uw kot', indien U dat niet doet brengt U de volksgezondheid in gevaar.

Helden van hier!

Een “Held” zijn is van alle tijden, “held” zijn kan iedereen bewijzen in grote en kleine dingen in het leven. Zowel binnen als buiten de Politiezone Polder zijn er helden. Naast de broodnodige “Zorg”-instellingen in het algemeen en de vele aanverwante gekende diensten, is er ook de operationele, logistieke en personeelsdienst binnen onze Politiezone in de niet-zo-dagdagelijkse en hectische werkzaamheden. Flexibiliteit staat vandaag centraal en ook de familie van onze medewerkers is bezorgd en bekommerd om hun welzijn. Het hele korps is iedereen dan ook zeer erkentelijk!
Ook buiten het politiekader van de zone (zelfs grensoverschrijdend!) staan vele mensen paraat: vrijwillig en soms op eenvoudige vraag om de veilige werking van de Politiezone mee te helpen garanderen.
In kleine en grote dingen kan je dus als mens, vereniging of bedrijf een “Held” zijn. Alleen samen kunnen we voor een veilige gemeente, stad, politiezone of samenleving zorgen.
We danken dan ook “superspeciaal” en nederig deze “Helden”  voor hun onbetaalbare bijdrage. We sommen ze graag eens kort op:

Jaarverslag 2019

Het is goed om even achterom te kijken. Dat doen we in ons jaarverslag 2019. Het biedt een helder en leesbaar overzicht van de meeste activiteiten en gebeurtenissen die zich op politioneel vlak in de 4 gemeenten van onze zone in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. 
 
Ons jaarverslag 2019 zorgt bovendien voor verantwoording voor de manier waarop PZ Polder met de beschikbare middelen is omgegaan om de bevolking de best mogelijke politiezorg te bieden. Dit document wijst ook op belangrijke uitdagingen die op ons afkomen. De aanpak van cybercriminaliteit, een nieuw zonaal politiekantoor en investeren in onze participatie in de netwerkorganisatie WVL4 zijn daar de belangrijkste van. 

 

Sedert 13 maart zijn er 12 onopzettelijke branden in PZ Polder

Sedert vrijdag 13 maart werd de politiezone Polder samen met de collega's van de brandweerzone Westhoek ondertussen meer dan tienmaal opgeroepen voor onopzettelijke brandstichting.

Deze onopzettelijke brandstichting bevatten zowel woning- als bedrijfsbranden. Zowel slecht functionerende zonnepanelen als oververhitte schoorstenen en onoplettendheid waren hiervan de oorzaak.

Tevens werden de hulpdiensten diverse malen opgeroepen voor het verbranden van (tuin)afval.

Door het coronavirus lijkt de voorjaarsschoonmaak en alles wat hierbij hoort vroegtijdig begonnen.

De politiezone Polder roept daarom op om dubbel voorzichtig te zijn en alle regels in verband met het maken van vuur te respecteren. Door het coronavirus worden de hulpdiensten nu al op de proef gesteld en kan deze extra te vermijden belasting zowel voor politie als brandweerdiensten die ook de dienst 100 leveren absoluut gemist worden.

Burgers verplicht om thuis te blijven ! Wat is een samenscholing ? Handhavingsbeleid

Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

  • Behalve om naar het werk te gaan;
  • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen);
  • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
  • Samenscholingen zijn niet toegestaan.