Nieuws

De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.
In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna 150.000 euro.

Winter BOB-campagne 2019-2020 start vandaag 29/11/2019

De winterbobcampagne loopt van vrijdag 29 november 2019 - 22 uur om precies te zijn - tot en met maandag 3 februari 2020 in de ochtend (6 uur). In het weekend van vrijdag 10 januari 2020 (18 uur) tot en met maandag 13 januari 2020 (6 uur) organiseren de Federale Wegpolitie en de lokale politiezones opnieuw een weekend zonder alcohol achter het stuur.

In de politiezone Polder staan 22 concrete acties gepland in de periode tot 3 februari.

Ondanks de vele inspanningen en het nog steeds groeiende bewustzijn bij de bestuurders, blijft het rijden onder invloed één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Vooral 's nachts rijden te veel bestuurders onder invloed van alcohol. Tijdens de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid is er dan ook op gewezen dat bijkomende inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving nodig zijn om het tij te doen keren.

Geïnteresseerd in de resultaten van de volledige BOB-wintercampagne 2018-2019 neem een kijkje op : www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be

 

Winter BOB-campagne 2019-2020 start volgende week of is ze reeds gestart ?

Gisteren in de vooravond omstreeks 16.45 uur werd een 29-jarige bestuurder te Houthulst in de Schoolstraat onderworpen aan een alcoholtest. De bestuurder legde een ademanalyse af met als resultaat 0,70 mG/L. Het rijbewijs van deze bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Om midddernacht werd een 52-jarige bestuurder aangetroffen te Kortemark in de Handzamestraat en onderworpen aan een alcoholtest. Deze bestuurder legde een ademanalyse af met als resultaat 1,11 mG/L. Het rijbewijs van deze bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken vor 15 dagen. Omstreeks 1.30 uur werd deze bestuurder opnieuw aangetroffen al rijdend met zijn voertuig en opnieuw onderworpen aan een ademanalyse. Ditmaal was het resultaat 0,99 mG/L. Het voertuig van deze bestuurder werd geïmmobiliseerd voor 15 dagen.

Alhoewel de winter BOB-campagne 2019-2020 pas volgende week vrijdag 29 november om 22.00 uur officieel van start gaat lijkt deze helaas in de PZ Polder nooit weggeweest te zijn.

Alweer mooi werk van onze interventieploegen die elke dag opnieuw zorgen dat iedereen veilig op weg kan.

Resultaten snelheidscontroles oktober 2019

In de voorbije maand oktober werd door de politiezone Polder met de mobiele camera de snelheid gecontroleerd van 12312 voertuigen. Van de gecontroleerde bestuurders bleek 8 % of 986 bestuurders zich niet te houden aan de snelheidslimiet waardoor zij beboet werden.

Van de 986 bestuurders in overtreding kregen er 964 een onmiddellijke inning. De 22 andere bestuurders kregen een proces-verbaal omdat de overschrijding van de snelheidslimiet zodanig hoog was dat zij zich dienen te verantwoorden voor de politierechter te Veurne.

In Houthulst werd de hoogste snelheid geregistreerd in de Iepersteenweg waar een overtreder 120 km/uur reed waar de toegelaten snelheid 70 km/uur bedraagt.

Andermaal een zwarte bladzijde voor de verkeersveiligheid

Zaterdagavond omstreeks 18.00 uur reed een 49-jarige bestuurder twee tegenliggers aan te Kortemark in de Werkenstraat. De 49-jarige bestuurder week van zijn rijvak af een reed de beide bestuurders aan in de linkerflank.
De 49-jarige bestuurder legde een positieve ademanalyse af met als resultaat 0,79 mG/L. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De 37-jarige bestuurster en 29-jarige bestuurder die werden aangereden legden beiden een negatieve ademtest af.

Zondagmorgen omstreeks 01.00 uur werd te Koekelare, Werkenstraat een 44-jarige man gecontroleerd. Deze legde een positieve ademtest af met als resultaat 0,57 mG/L. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.

Zondagmorgen omstreeks 01.15 uur reed een 27-jarige Poolse onderdaan te Diksmuide, Heernisse in een hekken en pleegde vluchtmisdrijf. Door een hulpvaardige getuige konden onze ploegen deze 27-jarige man aantreffen. De 27-jarige man legde een positieve ademtest af met als resultaat 0,71 mG/L. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Er werd hem een boete opgelegd van 1260 euro.
Deze Poolse onderdaan werd opgehaald door een kennis die aangetroffen werd te Diksmuide in de Koning Albertlaan. Deze 29-jarige Poolse onderdaan werd eveneens onderworpen aan een ademtest en legde een positieve ademanalyse af van 0,89 mG/L. Ook deze 29-jarige man werd zijn rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen.

Vrijdagnacht werden reeds het rijbewijs van een 28-jarige bestuurder en en 32-jarige bestuurster ingetrokken voor 15 dagen naar aanleiding van het rijden onder invloed van verdovende middelen.

Het verlengde weekend van 1 november schrijft zo alweer een zwarte bladzijde toe aan de verkeersveiligheid in de politiezone Polder waar onze mensen op het terrein hard blijven werken om iedereen veilig op de weg te houden.