Nieuws

Op dinsdag 15 oktober van 07u00 tot 12u00 is er wegens werken een stroomonderbreking voorzien in het commissariaat in de Sint-Sebastiaanlaan te Diksmuide. Daardoor is de politiezone telefonisch niet bereikbaar en kunnen er ook geen aangiften aan het loket gebeuren.

Voor dringende gevallen is de politie wel bereikbaar via het noodnummer 101 !

Op woensdag 18 september 2019 om 20u00 gaat de politieraad door in het gemeentehuis te Kortemark.
In bijlage vindt u de officiële bijeenroeping met hierin de dagorde van de te behandelen agendapunten.

Snelheidscontrole - Resultaten augustus

In augustus werd in de PZ Polder de snelheid gecontroleerd van 9422 voertuigen, hiervan reden 890 bestuurders te snel. Van deze 890 bestuurders kregen er 873 een onmiddellijke inning, 17 bestuurders kregen een proces-verbaal en zullen zich dienen te verantwoorden bij de politierechter.

Dit is 9,4 % bestuurders die de snelheidslimieten negeren. 

Het politiecommissariaat te Kortemark is op maandag 2 september uitzonderlijk gesloten.

Voor dringende interventies kan u beroep doen op het telnr 101.

In andere gevallen kan u terecht bij het zonaal onthaal te Diksmuide, Sint-Sebastiaanlaan 8 - telnr 051/51.00.00.

Via bijgevoegde link kan u de besluiten van de politieraad dd 19 juni 2019 nalezen.