Nieuws

Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de politieraad,

op:          woensdag, 19 juni 2019

om:        20.00 uur

te:           Gemeentehuis Houthulst

 

Snelheidscontroles - Resultaten week van 18 tot 24 mei

In de week van, 18 tot 24 mei werd in de PZ Polder de snelheid gecontroleerd van 2397 voertuigen, hiervan reden 306 bestuurders te snel.

Dit is 12,7 % bestuurders die de snelheidslimieten negeren. Deze fameuze toename van overtreders die wij opmerken is verontrustend. Deze week werd de snelheid voornamelijk in de namiddag en avond gecontroleerd. Schijnbaar hadden veel overtreders weinig tijd en wensten zij snel thuis te zijn. De negatieve uitschieters werden geregistreerd voornamelijk in de zone waar de toegelaten snelheid 70 km/uur bedraagt. In Koekelare in de Moerestraat reed 17,73 % van de bestuurders te snel. In Diksmuide in de Ieperstraat reed 14,24 % van de bestuurders te snel.

Aanpassing van de wegcode op 31 mei 2019

Aanpassing van de bepaling “Rijwiel”

Met de aanpassing van de bepaling van het rijwiel worden drie-en vierwielers van minder dan 1 meter breed gelijkgesteld met fietsers. Dat is van belang om bijvoorbeeld bakfietsen en fietsen voor personen met beperkte mobiliteit, die vaak 3 of 4 wielen hebben. Op deze manier worden ze, onder meer toegelaten op volgende plaatsen: - tegen de richting in een éénrichtingsstraat (onderbord M2); - bij “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, bepaald in artikel 2.47. van de wegcode; - in voetgangerszones aangeduid met een verkeersbord F103; - op voorbehouden wegen aangeduid met een verkeersbord F99a en F99b

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen

De snelheid die, naar bouw en vermogen, mag ontwikkeld worden door een gemotoriseerd voortbewegingstoestel wordt van 18 km/u gebracht naar 25 km/u op een horizontale weg. De snelheid van 18 km/u is immers in tegenspraak met de Europese normen die een maximumsnelheid van 25 km per uur bepalen. De bepalingen uit Europese norm EN 17128/2017 zijn weliswaar nog ontwerpteksten en zijn juridisch niet afdwingbaar, maar ze worden wel al nageleefd door de producenten. Daardoor hebben zo goed als alle gemotoriseerde voortbewegingstoestellen een, door de constructie bepaalde, maximumsnelheid van 25 km per uur. De wetgever geeft ook een niet-limitatieve opsomming van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

Informeer je eerst grondig, zodat je weet wat je koopt

“We boden 800 euro op een reis via een online veilingsite, maar toen we gewonnen hadden, bleek de reis opeens 3.100 te kosten.” De jongste jaren horen we alsmaar meer dit soort verhalen over online oplichting. In 2018 kreeg de FOD Economie 248 meldingen over frauduleuze reisaanbiedingen, 43 % meer dan het jaar voordien.
 

Actie overlast & illegaal vissen aan de oevers van de waterlopen PZ Polder & PZ Spoorking

Op 10 mei 2019 om 19 uur startte de Politiezone Polder & Politiezone Spoorkin in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos een actie tegen de overlast en het illegaal vissen aan de oevers van onze diverse waterlopen op hun grondgebied.

Er werden 35 vissers gecontroleerd. Er werden 4 GAS-verslagen opgesteld voor het misbruik van alcohol, het maken van kampvuur en het dumpen van afval.
Er werden 2 processen-verbaal opgesteld op de wetgeving betreffende het riviervissen en 1 proces-verbaal op het natuurdecreet.