Nieuws

Op vrijdag 1 november 2019, maandag 11 november 2019 en vrijdag 15 november 2019 zijn de wijkkantoren van Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark gesloten.

Op zaterdag 2 november 2019 is tevens het zonaal onthaal in Diksmuide niet open.

Voor dringende oproepen kan u terecht op het noodnummer 101.

De commissariaten te Houthulst, Koekelare en Kortemark zijn enkel op maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag telkens van 09.00-12.00 uur voor het publiek toegankelijk, en daarbuiten op afspraak.

De openingsuren kan je raadplegen op deze website via "contact" en dan de respectievelijke commissariaten/wijkposten aan te klikken.

Op dinsdag 15 oktober van 07u00 tot 12u00 is er wegens werken een stroomonderbreking voorzien in het commissariaat in de Sint-Sebastiaanlaan te Diksmuide. Daardoor is de politiezone telefonisch niet bereikbaar en kunnen er ook geen aangiften aan het loket gebeuren.

Voor dringende gevallen is de politie wel bereikbaar via het noodnummer 101 !

Op woensdag 18 september 2019 om 20u00 gaat de politieraad door in het gemeentehuis te Kortemark.
In bijlage vindt u de officiële bijeenroeping met hierin de dagorde van de te behandelen agendapunten.

Snelheidscontrole - Resultaten augustus

In augustus werd in de PZ Polder de snelheid gecontroleerd van 9422 voertuigen, hiervan reden 890 bestuurders te snel. Van deze 890 bestuurders kregen er 873 een onmiddellijke inning, 17 bestuurders kregen een proces-verbaal en zullen zich dienen te verantwoorden bij de politierechter.

Dit is 9,4 % bestuurders die de snelheidslimieten negeren.