Nieuws

Het politiecommissariaat te Kortemark is op maandag 2 september uitzonderlijk gesloten.

Voor dringende interventies kan u beroep doen op het telnr 101.

In andere gevallen kan u terecht bij het zonaal onthaal te Diksmuide, Sint-Sebastiaanlaan 8 - telnr 051/51.00.00.

Via bijgevoegde link kan u de besluiten van de politieraad dd 19 juni 2019 nalezen.

Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de politieraad,

op:          woensdag, 19 juni 2019

om:        20.00 uur

te:           Gemeentehuis Houthulst

 

Snelheidscontroles - Resultaten week van 18 tot 24 mei

In de week van, 18 tot 24 mei werd in de PZ Polder de snelheid gecontroleerd van 2397 voertuigen, hiervan reden 306 bestuurders te snel.

Dit is 12,7 % bestuurders die de snelheidslimieten negeren. Deze fameuze toename van overtreders die wij opmerken is verontrustend. Deze week werd de snelheid voornamelijk in de namiddag en avond gecontroleerd. Schijnbaar hadden veel overtreders weinig tijd en wensten zij snel thuis te zijn. De negatieve uitschieters werden geregistreerd voornamelijk in de zone waar de toegelaten snelheid 70 km/uur bedraagt. In Koekelare in de Moerestraat reed 17,73 % van de bestuurders te snel. In Diksmuide in de Ieperstraat reed 14,24 % van de bestuurders te snel.

Aanpassing van de wegcode op 31 mei 2019

Aanpassing van de bepaling “Rijwiel”

Met de aanpassing van de bepaling van het rijwiel worden drie-en vierwielers van minder dan 1 meter breed gelijkgesteld met fietsers. Dat is van belang om bijvoorbeeld bakfietsen en fietsen voor personen met beperkte mobiliteit, die vaak 3 of 4 wielen hebben. Op deze manier worden ze, onder meer toegelaten op volgende plaatsen: - tegen de richting in een éénrichtingsstraat (onderbord M2); - bij “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, bepaald in artikel 2.47. van de wegcode; - in voetgangerszones aangeduid met een verkeersbord F103; - op voorbehouden wegen aangeduid met een verkeersbord F99a en F99b

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen

De snelheid die, naar bouw en vermogen, mag ontwikkeld worden door een gemotoriseerd voortbewegingstoestel wordt van 18 km/u gebracht naar 25 km/u op een horizontale weg. De snelheid van 18 km/u is immers in tegenspraak met de Europese normen die een maximumsnelheid van 25 km per uur bepalen. De bepalingen uit Europese norm EN 17128/2017 zijn weliswaar nog ontwerpteksten en zijn juridisch niet afdwingbaar, maar ze worden wel al nageleefd door de producenten. Daardoor hebben zo goed als alle gemotoriseerde voortbewegingstoestellen een, door de constructie bepaalde, maximumsnelheid van 25 km per uur. De wetgever geeft ook een niet-limitatieve opsomming van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.