Beleidsorganen

Politiecollege

Het Politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die tot de meergemeentezone behoren.

Stad Diksmuide - Burgemeester Lies Laridon

Gemeente Houthulst - Burgemeester Joris Hindryckx

Gemeente Koekelare - Burgemeester Patrick Lansens

Gemeente Kortemark - Burgemeester Karolien Damman

 

Politieraad

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraad van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen.

De politieraad telt 17 gemeenteraadsleden en 4 burgemeesters.

6 Politieraadsleden  vertegenwoordigen Diksmuide : Dhr Koen Coupillie, Dhr Jonas Debaillie, Dhr Raphaël Goemaere, Dhr Bart Laleman, Dhr Joël Van Coppenolle en Dhr Kurt Vanlerberghe

4 doen dit voor Houthulst : Mevr Nadine Bailleul, Mevr Kelly Es, Dhr Birger Kimpe, Mevr Karien Vanthuyne

3 werden aangeduid in Koekelare : Dhr Willy Boone, Dhr Dirck Devreker en Dhr Tom Pollentier

4 in Kortemark : Dhr Mark Pollentier, Dhr Paul Kimpe, Dhr Jan Stoens en Dhr Laurens Vandewalle

De politieraadsleden zijn aangeduid voor een termijn van 6 jaar.  De verkiezing vindt plaats in de installatievergadering van de gemeenteraad.

De politieraad wordt bijeengeroepen door het Politiecollege en minstens 4 maal per jaar. 

Polraad

 

Bevoegdheden van de politieraad

In een meergemeentenzone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. In concreto betreft het vooral de vaststelling van de begroting en de rekeningen, het vaststellen van de wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden bij belangrijke investeringsdossiers, het vaststellen van de personeelsformatie en personeelsaangelegenheden (cfr.aanwervingen, benoemingen, bevorderingen,ontslagen).

De raadsleden hebben het recht om de burgemeesters te interpelleren over de wijze waarop deze hun bevoegdheden uitoefenen.

 

Zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad is verantwoordelijk voor de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het zonaal veiligheidsplan.

Wie zetelt in de zonale veiligheidsraad?

 De vaste leden zijn :

 - De heer Filiep Jodts, Procureur des Konings West-Vlaanderen

 - Mevrouw Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide en tevens voorzitter

 - Mevrouw Karolien Damman, burgemeester van Kortemark

 - De heer Joris Hindryckx, burgemeester van Houthulst

 - De heer Patrick Lansens, burgemeester van Koekelare

 - Hoofdcommissaris Johan Geeraert, korpschef

 - Hoofdcommissaris Alain De Laender, bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie

 - Mevrouw Fabienne Trève, secretaris

 

Toegevoegde leden zijn :

 - Mevrouw Patty 'T Jonck, Procureur des Konings, afdeling Veurne

 - De heer Pascal Week, zonemagistraat, substituut van de Procureur des Konings

 - Hoofdcommissaris Kurt Desoete, gerechtelijk directeur van de federale politie

 

De zonale veiligheidsraad kan deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden.

 

Werking van de zonale veiligheidsraad.

De zonale veiligheidsraad komt minstens 1 maal per jaar bijeen. De secretaris zorgt voor het versturen van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergadering.