Informatieveiligheid

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera’s. Het plaatsen en gebruiken van bewakingscamera moet voortaan worden meegedeeld aan de politiediensten via het centrale e-loket dat beschikbaar is via volgende link : www.aangiftecamera.be

Aanmelden is gratis en kan door zich te identificeren door middel van zijn elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie.

 

Let op: er moet een aangifte worden ingediend per plaats die door camera’s wordt bewaakt. Als er verschillende plaatsen worden bewaakt door éénzelfde camerabewakingssysteem, dan kan de aangever al deze plaatsen registreren binnen één sessie, zonder zijn identificatiegegevens opnieuw te moeten ingeven.

Dat betekent meteen dat alle eigenaars van camera's die bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) reeds bekend waren, zich binnen de twee jaar opnieuw moeten registreren. Wie z’n camerasysteem niet (opnieuw) aanmeldt, riskeert een boete tot 20.000 euro. 

Een gebruikershandleiding van dit nieuwe aangiftesysteem voor de aangifte van de bewakingscamera's is beschikbaar op www.BeSafe.be.

Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem? Contacteer de helpdesk "Camera" van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het volgende nummer: 02/739 42 80 of op het mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be.