Alarm

INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN HET ALARMSYSTEEM

Installatie

Wanneer een particulier zijn eigen alarmsysteem installeert, is deze niet meer verplicht het alarmsysteem te laten controleren door een erkende beveiligingsonderneming, alvorens zijn systeem onder spanning te zetten. Wanneer deze particulier zijn systeem niet zelf installeert, moet dit steeds geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming.

Onderhoud

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. Hij kan dit zelf doen, indien hij het niet zelf doet moet hij beroep doen op een erkende beveiligingsonderneming.
Indien het onderhoud gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming, geeft deze een attest af.
Het jaarlijks onderhoud blijft bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting meer om een contract af te sluiten dat voorziet in een jaarlijks onderhoud door een erkende beveiligingsonderneming.

MELDPUNT ALARMSYSTEMEN (aangifte alarminstallatie)

Een gebruiker van een alarmsysteem (zowel goederen- als persoonsalarmsystemen), die niet aangesloten is bij een erkende alarmcentrale, dient dit binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling van zijn alarmsysteem, aan te melden bij het meldpunt alarmsystemen (www.policeonweb.be). Hij moet alle verplichte informatie overmaken aan het meldpunt alarmsystemen. Ook wijzigingen van de informatie dienen binnen de 10 dagen te worden medegedeeld. Voor een gebruiker (zowel goederen- als persoonsalarmsystemen) die aangesloten is bij een erkende alarmcentrale, doet de alarmcentrale de aangifte.

De minister bepaalt de data waarop de meldingen voor het eerst moeten worden verricht.

Meer info

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 051/51.00.00.