Nieuws

alt

Zaterdag slaagde de politie er in om 2 inbrekers op te pakken. Ze hadden even voordien in een woning in de Uitkijkweg te Oostduinkerke ingebroken en hadden er ondermeer een brandkoffer meegenomen.

Na het preventieve luik van van deze actie, waaraan ook de politiezone Westkust deelnam, werd van 17 november 2007 tot 15 februari 2008 repressief opgetreden.
In totaal werden in deze periode 2982 fietsen gecontroleerd tijdens speciale acties en de gewone dienstuitvoering op de openbare weg. Er waren toch nog 229 fietsen (8%) die niet in orde waren met de verlichting en tevens werden 36 andere overtredingen vastgesteld.

Op woensdag 12 maart 2008 ging in de raadzaal van het gemeentehuis van Koksijde de politieraad door. 4 nieuwe politieinspecteurs legden er de eed af.

* Petra HILLEWAERE, in dienst bij de politie sinds 1999, werkte tot voor kort bij PZ Spoorkin. Zij is sinds 01.01.2008 actief bij PZ Westkust bij de interventie.

Begin oktober 2008 verschijnt ons Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012. In dit plan zal men kunnen lezen wat de prioriteiten en aandachtspunten zullen zijn voor de komende jaren. Om deze prioriteiten te bepalen loopt er momenteel een scanningsfase: diverse personen die actief zijn in wijkraden, verenigingen of lokale besturen, zullen binnenkort een uitnodiging krijgen om hun mening te geven over de lokale veiligheidsbehoeften. Op basis van deze meningen kunnen prioriteiten bepaald woden.

Meerdere al dan niet malafide leurders blijven opduiken binnen de politiezone.
De laatste dagen kwamen meldingen van ondermeer Nederlandse leurders van potten en pannen. Zoals eerder vermeld verplaatsen zij zich met Duitse en Nederlandse voertuigen.