INFORMATIE CORONACRISIS

ALGEMENE INFORMATIE EN BELANGRIJKE MAATREGELEN

De federale overheid staat in voor alle communicatie over de aanpak van het Coronavirus. De te nemen maatregelen en de beschikbare informatie wijzigen regelmatig, het is dus best dat u regelmatig de beschikbare kanalen consulteert.

Voor vragen met betrekking tot Corona, neem je GEEN contact op met de politie, maar met de overheid via een van onderstaande contactmogelijkheden: 

> Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be 
> Gratis infonummer Vlaamse overheid 1700
> Vragen over economie: 0800 12 033

Een overzicht van de meest voorkomende vragen is beschikbaar op www.info-coronavirus.be/nl/faqs

Er is ook gespecialiseerde informatie beschikbaar:

De politionele contactmogelijkheden van de zone (089 47 47 47 en info@politielama.be) zijn voorbehouden voor vragen van politionele aard en dus niet voor info met betrekking tot de pandemie!

Alle info over het coronavirus vind je terug in verschillende talen.

🇫🇷https://www.info-coronavirus.be/fr/
🇬🇧https://www.info-coronavirus.be/en/
🇩🇪https://www.info-coronavirus.be/de/

Affiches en gesproken boodschappen in verschillende talen:
https://bit.ly/3dn7Crj