Team interventie

Het team interventie staat in voor een snelle reactie en kwaliteitsvolle afhandeling van dringende oproepen om politiehulp. Verder voeren ze toezicht en controle uit inzake verkeer, overlast, lokale criminaliteit en openbare orde. Zij ondersteunen de andere functionaliteiten waar nodig en voeren de opdrachten HYCAP uit.

De patrouilles zijn maximaal aanwezig op het terrein. De ploegen worden verdeeld over de patrouillegebieden Noord, Centrum en Zuid en dit met het oog op de meest gunstige aanrijtijden. Elke shift begint met een briefing in de politiepost te Maasmechelen.

Het team bestaat uit 54 medewerkers, allen gehuisvest in het commissariaat in de Koning Albertlaan.

De teamcoach wordt op werkdagen in zijn dagelijkse leiding bijgestaan door een dagcoördinator. Deze zal, naast de teamcoach, fungeren als aanspreekpunt van het team. Dit met als doel de wachtleider te ontlasten en hem/haar hierdoor de mogelijkheid te geven de coördinatie en aansturing van de noodhulp te optimaliseren.

Zij werken in een 24u-systeem en vormen dagelijks minimum 3 ploegen.