Team verkeer en bestuurlijke politie

Het team verkeer streeft naar een doelmatig en doelgericht verkeersbeleid op vlak van :

  • Verkeerspreventie
  • Uitvoeren van verkeersanalyses
  • Interne/externe communicatie en overleg
  • Verstrekken van adviezen aan o.a. verkeerscommissies

De medewerkers hebben een ver doorgedreven kennis van verkeerszaken en de wetgeving ter zake. Zij bieden de nodige ondersteuning aan de andere functionaliteiten om de verkeersleefbaarheidsproblemen en de daarmee gepaard gaande verkeers- en sociale overlast aan te pakken.

Het team bestuurlijke politie is verantwoordelijk voor de openbare ordehandhaving.

De medewerkers staan in voor het centraal beheer van alle niet-reguliere opdrachten :

  • Evenementen (carnaval, fuiven, …)
  • Bijzondere politieacties (controles horeca, werven, …)
  • Risicovolle manifestaties (staking, betoging, voetbalwedstrijden met verhoogd risico, …)
  • Noodplanning (rampen)

De focus ligt hierbij op het bewerkstelligen van een vlot en veilig verloop van de activiteiten en opdrachten door een nauwgezette voorbereiding, het uitvoeren van een risico-analyse en een aanpak op maat voor te bereiden (operatieorders).