Klachtenformulier

De Lokale Politie Waasland-Noord streeft als overheidsdienst naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voel je jou (als burger of onderneming) onheus behandeld door onze diensten? Dan kan je ons dat laten weten via het online klachtenformulier.

 

De politiezone stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Met het oog op continue verbetering staat ze open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met haar diensten.

Alle klachten worden bestudeerd en de klager zal hierover feedback krijgen.

Indien je verkiest jouw klacht over te maken aan één van de controle-organen van de politie kan je terecht bij het Comité P en de AIG.

Ga naar het online klachtenformulier