Laatste nieuws https://www.politie.be/5904/ nl Politie Waasland-Noord houdt gebiedsgebonden actie in Vrasene en Verrebroek https://www.politie.be/5904/nieuws/politie-waasland-noord-houdt-gebiedsgebonden-actie-in-vrasene-en-verrebroek-4 <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Anonieme patrouilles hielden toezicht op overlastgevoelige plaatsen in Vrasene en Verrebroek. Er werden nergens problemen vastgesteld.</span></span></span></span></span></span></span><br /><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Op de Provinciale Baan in Vrasene hield de politie een verkeerscontrole. In totaal werden er 95 voertuigen en 85 personen gecontroleerd. Met een mobiele ANPR-camera werden de nummerplaten van 102 voertuigen gescand.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Resultaten</span></span></span></span></span></span></span></p> <ul><li><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>1 proces-verbaal voor een niet-ingeschreven voertuig</span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>1 proces-verbaal voor een niet-verzekerd voertuig</span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>1 proces-verbaal voor een bestuurder van een e-step jonger dan 16 jaar</span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>1 proces-verbaal voor het negeren van een verbodsbord</span></span></span></span></span></span></span></li> </ul><p><span><span><span><span><strong><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Wat is gebiedsgebonden politiezorg?</span></span></span></strong></span></span></span></span><br /><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Het grondgebied van de politiezone is opgedeeld in 10 gebieden. Elk gebied heeft een eigen politieteam. Elk team bestaat uit een aantal mensen van de interventiedienst, de wijkdienst, de recherche, de sociale recherche en de verkeerdienst. Via gebiedsgebonden politiezorg pakt de politie de specifieke lokale problematieken aan.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> Di 21.03.2023 - 8:55 Lokale Politie Waasland-Noord 10759 Politie Waasland-Noord houdt gebiedsgebonden actie in het centrum van Beveren https://www.politie.be/5904/nieuws/politie-waasland-noord-houdt-gebiedsgebonden-actie-in-het-centrum-van-beveren-2 <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>In het centrum van Beveren hielden onze politieploegen verhoogd toezicht op overlastgevoelige plaatsen. Er werden ook voetpatrouilles ingezet. Er werden nergens problemen vastgesteld. In totaal werden er 40 voertuigen en 10 personen gecontroleerd.<br /> Tijdens de actie werden er 150 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. Twee bestuurders reden onder invloed van alcohol. Van één bestuurder is het rijbewijs ingehouden voor drie uur. Van de andere bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><strong><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Wat is gebiedsgebonden politiezorg?</span></span></span></strong></span></span></span></span><br /><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Het grondgebied van de politiezone is opgedeeld in 10 gebieden. Elk gebied heeft een eigen politieteam. Elk team bestaat uit een aantal mensen van de interventiedienst, de wijkdienst, de recherche, de sociale recherche en de verkeerdienst. Via gebiedsgebonden politiezorg pakt de politie de specifieke lokale problematieken aan.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> Ma 13.03.2023 - 14:16 Lokale Politie Waasland-Noord 10747 Politie Waasland-Noord houdt gebiedsgebonden actie in Stekene https://www.politie.be/5904/nieuws/politie-waasland-noord-houdt-gebiedsgebonden-actie-in-stekene-3 <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Vijftien voertuigen en 9 personen werden aan een grondige controle onderworpen. Een bestuurder legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast stelden we een proces-verbaal voor een gebruikershoeveelheid drugs en een onmiddellijke inning voor het gebruik van de gsm achter het stuur op.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Tijdens deze verkeersactie voerde de politie ook een snelheidscontrole met onderschepping uit in De Stropersstraat. 1014 voertuigen werden gecontroleerd op hun snelheid. 57 bestuurders reden te snel. 7 bestuurders werden meteen uit het verkeer gehaald en geconfronteerd met hun overtreding.  </span></span></span></span></span></span></span></p> <p><a data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="e967bcf5-454d-4b64-b1a7-a97cd0ccd2f2" href="/5904/over-ons/werking/gebiedsgebonden-politiezorg"><span><span><span><span><strong><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Wat is gebiedsgebonden politiezorg?</span></span></span></strong></span></span></span></span></a></p> Ma 6.03.2023 - 11:24 Lokale Politie Waasland-Noord 10733 Resultaten verkeer van 1 tot 28 februari 2023 https://www.politie.be/5904/nieuws/resultaten-verkeer-van-1-tot-28-februari-2023 <h2><span><span><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Controleplaatsen</span></span></span></span></span></span></span></span></h2> <table><tbody><tr><td> <p><strong><span><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Datum</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Gemeente</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Straat</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Maximale toegelaten snelheid km/u</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Aantal gecontroleerde voertuigen</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>Aantal overtredingen</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>01/02/2023</span></span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Trompstraat</span></span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>837</span></span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>23</span></span></span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>01/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Molenbergstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>251</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>1</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>01/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Jansteenstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>142</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>11</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>03/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Zandstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>395</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>16</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>03/02/2023</span></span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Kruibekesteenweg</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>70</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>275</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>7</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>03/02/2023</span></span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Hennenneststraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>13</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>1</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>04/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Hellestraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>162</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>9</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>04/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Potaardestraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>201</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>10</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>08/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Gentseweg</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>70</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>596</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>2</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>08/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Zillebeek</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>460</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>23</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>08/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Dijkstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>362</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>23</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>09/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>De Stropersstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>872</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>104</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>09/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stationsstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>773</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>9</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>09/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Kerkstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>30</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>111</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>10</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>09/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Nieuwstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>30</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>51</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>3</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>09/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beekstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>265</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>17</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>09/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Kemphoekstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>137</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>11</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>12/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Oost-eindeken</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>560</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>58</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>12/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>De Stropersstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>1689</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>12/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Gentstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>241</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>24</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>12/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Aststraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>71</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>16</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>12/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Zandstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>1312</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>27</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>14/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Kieldrechtsebaan</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>386</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>10</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>14/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Gentseweg</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>691</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>7</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>14/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Kerkstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>336</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>8</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>17/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Dijkstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>255</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>15</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>17/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Kemphoekstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>192</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>3</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>17/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Reepstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>461</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>30</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>17/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Buitenstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>241</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>3</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>18/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Bormte</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>459</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>12</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>18/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Potaardestraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>280</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>19</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>18/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Breedstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>136</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>20</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>20/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Provinciale Baan</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>407</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>9</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>20/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Ruiterstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>196</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>20</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>20/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Bosdamlaan</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>346</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>1</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>24/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beekstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>256</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>15</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>24/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Kerselarendreef</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>30</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>33</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>5</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>24/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Holstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>108</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>12</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>25/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Kreek</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>70</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>239</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>16</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>25/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Bergstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>971</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>10</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>25/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Kerkstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>70</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>147</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>4</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>27/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Stekene</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Oost-eindeken</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>553</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>65</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>27/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Sint-Gillis-Waas</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Potterstraat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>816</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>105</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>28/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Melseledijk</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>581</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>7</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>28/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Klapperstaat</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>310</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>0</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>28/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Mosselbank</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>400</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>5</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>28/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Nieuw-Arenberg</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>70</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>239</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>103</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>28/02/2023</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Lindenlaan</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>50</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>233</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>30</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>28/02/2023</span></span></span></span></p> <p> </p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Beveren</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Gentseweg</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>70</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>394</span></span></span></span></p> </td> <td> <p><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>53</span></span></span></span></p> </td> </tr></tbody></table> Vr 3.03.2023 - 9:04 Lokale Politie Waasland-Noord 10730 Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen https://www.politie.be/5904/nieuws/verkeersveilige-dag-oost-vlaanderen <h2>Waarom?</h2> <p>Te snel rijden blijft, naast afleiding, alcohol en drugs en het niet dragen van een gordel, één van de vier grote killers in het verkeer. Steeds meer automobilisten beseffen dat ook. Uit een recente gedragsbevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) blijft dat 57% van de Vlaamse automobilisten de kans groot tot zeer groot acht dat hij een verkeersongeval veroorzaakt als hij sneller zou rijden dan toegelaten (tegenover 33% in 2021) (1). Toch hielden in 2022 elke dag gemiddeld 2609 bestuurders zich niet aan de toegelaten snelheidslimiet op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen (2). Dat is het hoogste cijfer sinds 2013.</p> <h2> Als je te snel rijdt, heb je minder tijd om te reageren!</h2> <p>Als je je aan de toegelaten limiet houdt, kan je beter zien en anticiperen op wat er rondom jou gebeurt. Bovendien kan je nog op een veilige manier reageren of stoppen als er plots iets onverwachts gebeurt, bijv. overstekende kinderen, uitwijkende fietsers, auto's die parkeerplaatsen verlaten, enz. Daarom is de snelheidslimiet ook de veiligheidslimiet.</p> <p>Meer info over de gevaren van te snel rijden, vind je op <a href="http://www.veiligverkeer.be/veilig-rijden/snelheid">www.veiligverkeer.be/veilig-rijden/snelheid</a>.</p> <p><em>(1) Bron: Gedragsbevraging snelheid, augustus 2022, Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).</em><br /><em>(2) Bron: Barometer Verkeer – Provincie Oost-Vlaanderen, december 2022, Federale Politie.</em></p> Ma 27.02.2023 - 10:41 Lokale Politie Waasland-Noord 10715 Politie Waasland-Noord en verschillende inspectiediensten houden gezamenlijke controleactie https://www.politie.be/5904/nieuws/politie-waasland-noord-en-verschillende-inspectiediensten-houden-gezamenlijke-0 <p><span><span><span><span><span><span><span>De actie kaderde in de gebiedsgebonden politiezorg. De politie controleerde onder andere op het correct gebruik van commerciële handelaarsplaten. De inspectiediensten Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Vlaamse Sociale Inspectie namen deel aan de actie om inbreuken op te sporen, zoals zwartwerk, sluikwerk, inbreuken sociale wetgeving, inbreuken werkloosheidstelsel, …. </span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> <h2><span><span><span><span><span><span><span>Resultaten</span></span></span></span></span></span></span></h2> <ul><li><span><span><span><span><span><span><span>2 processen-verbaal inzake sociale fraude</span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span>1 proces-verbaal voor het rijden met een niet-ingeschreven voertuig</span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span>1 proces-verbaal voor het niet bezitten van een geldig rijbewijs voor commercieel vervoer</span></span></span></span></span></span></span></li> </ul> Do 23.02.2023 - 11:05 Lokale Politie Waasland-Noord 10709 Infosessie 'Een job bij de politie' https://www.politie.be/5904/nieuws/infosessie-een-job-bij-de-politie-1 <p>We lichten de nieuwe selectieprocedure toe, je kan al je vragen stellen aan een politie-inspecteur en je krijgt een rondleiding in ons gebouw.</p> <p><span><span><span>Ben je er graag bij? <strong>Schrijf je in voor 15 maart via het <a href="https://bit.ly/3IqzwD0">inschrijvingsformulier</a>.</strong></span></span></span></p> <p><span><span><span>Hopelijk tot dan!</span></span></span></p> <p> </p> Wo 22.02.2023 - 13:28 Lokale Politie Waasland-Noord 10703 Infodag PAULO-Politieopleiding https://www.politie.be/5904/nieuws/infodag-paulo-politieopleiding-0 <p>Wil je weten:</p> <p>• Hoe je politie-inspecteur kan worden?<br /> • Hoe de selectieprocedure juist verloopt?<br /> • Wat je mag verwachten van de basisopleiding aspirant-inspecteur?<br /> • Wat je loopbaanmogelijkheden zijn bij de politie?</p> <p>Kom het ontdekken op de infodag voor kandidaat-inspecteurs op zaterdag 11 maart.</p> <p><span><span><span>Dienst rekrutering licht de selectieprocedure voor inspecteur toe, de politieschool organiseert infosessies over de basisopleiding en de aanwezige politiediensten vertellen over de loopbaanmogelijkheden. T</span></span></span><span><span><span>er plaatse kan je ook demo's volgen en in contact treden met onze opleiders en aspiranten in opleiding.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Ook de regionale scholen met een 7de specialisatiejaar Integrale Veiligheid stellen zich graag aan u voor.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Opgepast:<strong> inschrijven is verplicht en dat kan ten laatste op 8 maart 2023</strong>.</span></span></span><br /><span><span><span>Dit geldt voor iedereen, dus ook voor mensen die je vergezellen tijdens het bezoek.</span></span></span><br /><span><span><span>(Er worden geen automatische bevestigingen per mail doorgestuurd).</span></span></span></p> <p><span><span><span>PAULO – Politieopleiding</span></span></span><br /><span><span><span>Sprendonkstraat 5 (havennummer 4230A)</span></span></span><br /><span><span><span>9042 Gent.</span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Inschrijven kan via </span></span></span></span><span><span><span><span><a href="https://www.jobpol.be/.../infodag-paulo-politieopleiding">https://www.jobpol.be/.../infodag-paulo-politieopleiding</a>.</span></span></span></span></p> Ma 20.02.2023 - 15:52 Lokale Politie Waasland-Noord 10697 Politie Waasland-Noord houdt alcoholcontroles https://www.politie.be/5904/nieuws/politie-waasland-noord-houdt-alcoholcontroles-6 <p>In totaal werden 172 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. Vier bestuurders reden onder invloed van alcohol. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor zes uur. Van een bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen</p> <p>Daarnaast werden er ook nog een proces-verbaal opgesteld voor een niet-ingeschreven voertuig.</p> Ma 20.02.2023 - 9:33 Lokale Politie Waasland-Noord 10694 Dag van de Motorrijder https://www.politie.be/5904/nieuws/dag-van-de-motorrijder <p>Op 19 locaties in Vlaanderen ben je welkom voor een gratis technisch nazicht van je motorfiets en kan je jouw rijvaardigheden opfrissen tijdens het behendigheidsparcours. </p> <p>Info &amp; inschrijving via <a href="www.dagvandemotorrijder.be">www.dagvandemotorrijder.be</a> .</p> Vr 17.02.2023 - 12:06 Lokale Politie Waasland-Noord 10691