Onze jaarcijfers zijn er

De jaarcijfers van 2022 zijn er. In een korte animatievideo geven we een beknopt overzicht. 

Dit was 2022

Meer meldingen en meer interventies

Het aantal meldingen aan onze politiedienst steeg in 2022 (17.708) toch vrij aanzienlijk met 7% tegenover 2021 (16.544). Deze meldingen resulteerden in 2022 in 13.445 tussenkomsten/interventies op terrein. Sinds 2016 (11.028) zijn deze tussenkomsten/interventies voortdurend gestegen (+ 22%).

De tussenkomsten situeerden zich geografisch als volgt:

  • 62% in Beveren
  • 18% in Sint-Gillis-Waas
  • 19% in Stekene
  • 1% buiten de zone

Inbraken in gebouwen

In 2022 was er met 213 feiten (inbraken in gebouwen - pogingen inclusief) een lichte stijging met 17% ten opzichte van 2021.
De meest risicovolle maanden waren januari, april, augustus en november.
Ook in 2022 concentreerden de inbraken zich opnieuw in de omgeving van de grote verkeersassen (E17, N70 en E34) en hun verbindingswegen en de gemeentecentra.

Inbraken kunnen op alle dagen en alle uren van de dag plaatsvinden, maar tussen 12.00 en 24.00 uur lag het risico in 2022 in onze politiezone het hoogst. Ook hier vertonen de vrijdag- en zaterdagavond een verhoogd risico.

Fietsdiefstal

Ook de cijfers van de fietsdiefstallen geven een lichte stijging aan: in 2022 werden 131 fietsen als gestolen gemeld. Tegenover 2021 is dit een stijging met 23%. Zoals reeds jaarlijks herhaald dient hierbij rekening te worden gehouden met een hoog ‘dark number’.

Diefstal van en in (auto) voertuigen

Op het gebied van inbraken in voertuigen kende de politiezone Waasland-Noord in 2022 een kleine stijging tot 60 feiten (54 in 2021). In de periode 2019-2022 daalde dit fenomeen met 41% (van 101 in 2019 naar 60 in 2022).

In 2022 werden 29 auto’s ontvreemd (12 in 2021).

Informaticacriminaliteit

Cybercrime neemt reeds jaren toe. Terwijl de fenomenen ‘hacking’ (aanslag op informaticasysteem), ‘betaalkaartfraude’ en ‘phishing[1] duidelijk stegen, nam ‘oplichting via internet’ aanzienlijk af.

Verkeer

Het totaal aantal verkeersongevallen steeg van 1.219 in 2021 tot 1.306 in 2022 (+7%). Deze stijging situeert zich vnl. binnen de ongevallen met lichamelijk letsel (+19%).

Intrafamiliaal geweld

Het aantal geregistreerde feiten van intrafamiliaal geweld steeg in 2022 (301) licht tegenover 2021 (295) (+2%).

Maatschappelijke overlast

Geluidshinder blijft nog steeds de grootste bron van overlast die aan de politie wordt gemeld. In vergelijking met 2021 bleven het aantal meldingen over geluidshinder, vandalisme, en sluikstorten in 2022 quasi gelijk. Er waren meer meldingen inzake opzettelijke slagen. Het aantal gevallen van openbare dronkenschap nam daarentegen sterk af.

Administratie

In het overzicht van de administratieve werklast valt het op dat het totaal aantal administratieve stukken van 34.968 in 2021 naar 36.001 in 2022 stijgt. Met ook een verhoogd aantal meldingen en interventies in 2022 is dit op zich logisch te verklaren.

Intern klachtenmanagement

In 2022 werden 24 klachten geregistreerd. Dit zit op het niveau van de voorbije jaren. 

 

[1] Misbruik van informatie die op digitale wijze werd ontfutseld met crimineel oogmerk