Politie Waasland-Noord houdt gebiedsgebonden actie in Melsele

Op dinsdag 6 juni werd er een gebiedsgebonden actie gehouden in Melsele. De actie was gericht op meer verkeersveiligheid. De politieploegen controleerden op de werfzone en omleidingsroute van de N70 in Melsele. 

zwaailicht

40 fietsers kregen een waarschuwing omdat ze op de werf reden. 1 voertuig  werd geverbaliseerd.
Tijdens mobiele patrouilles werden er 24 voertuigen en 24 personen grondig gecontroleerd. Eén bestuurder werd betrapt op het ongeoorloofd gebruik van een mobiel toestel. Zijn rijbewijs werd in opdracht van het Parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Verder werd er gecontroleerd op het doorgangsbewijs van de slagboom in de Sint-Elisabethstraat. Er werden geen inbreuken vastgesteld.

In samenwerking met de Gemeentelijke Basisschool De Toren en Vrije Lagere School OLV Gaverland voerden onze politieploegen fietscontroles uit en werkten ze mee aan het fietsexamen van de leerlingen.

 

Wat is gebiedsgebonden politiezorg?