Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Dit Veiligheidsplan bevat de prioriteiten en aandachtspunten van de politiezone.

Het huidige Zonaal Veiligheidsplan loopt van 2020 tot 2025.