Verkeer

Wil je geen hinder in het verkeer door wegenwerken of andere hinder op de weg?
Check dan zeker voor je vertrek volgende websites:

www.wegenwerken.be
www.verkeerscentrum.be
www.geopunt.be/hinder-in-kaart (zoom verder in op je gemeente en straat)

Een evenement kan eventuele verkeershinder met zich meebrengen. Wil je weten welke evenementen hinder kunnen veroorzaken in je gemeente? Surf dan naar: www.geopunt.be/hinder-in-kaart en zoom in op je gemeente en straat.