Het gebruik van camera’s door de Lokale Politie Waasland-Noord

De Lokale Politie Waasland-Noord maakt samen met de gemeenten Beveren en Stekene gebruik van cameratoezicht om de veiligheid op straat te verhogen en overlast tegen te gaan. In Beveren zijn vandaag een aantal vaste camera’s op verschillende plekken actief. Zo hangen er camera’s aan de Grote Markt, het zwembad, het gemeentehuis, het jeugdhuis Togenblik, het cultuurcentrum Ter Vesten, in de omgeving van de winkelwandelstraat, aan de ingang van voetbalstadion Freethiel en in de omgeving van het spoorwegstation. Ook rond het marktplein van Stekene, ter hoogte van de parking Tack, in de zone rond de sporthal aan de Nieuwstraat en ter hoogte van de skatepark is er vast cameratoezicht. Om de zone 30 in Kallo te kunnen monitoren, maakt de politie gebruik van ANPR-camera's (camera’s die werken met de techniek van automatische nummerplaatherkenning) met oog op trajectcontrole. Daarnaast kan de politie gebruikmaken van beelden van de tijdelijk vaste camera's van de gemeente Stekene die regelmatig op een andere plaats worden ingezet, afhankelijk van de noodzaak. De Lokale Politie Waasland-Noord beschikt ook over een aantal vaste camera’s die zich in en rond de politiekantoren bevinden. Via een pictogram zal je steeds ingelicht worden als je gefilmd kunt worden. 

 

Pictogram

 

Pakkans stijgt en beelden kunnen dienen als bewijs

Met de inzet van camera’s wil de Lokale Politie Waasland-Noord de pakkans van daders vergroten. De politie kan de camerabeelden in realtime bekijken. De politie kan zo alert reageren op misdrijven of verdachte situaties. Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen. Bij evenementen of op andere drukke momenten zijn er steeds extra ogen die mee een overzicht verkrijgen van de situatie. Daarnaast leveren camerabeelden vaak nuttig bewijsmateriaal op. Het bekijken en onderzoeken van de opgenomen beelden is vaak een belangrijke schakel. De beelden kunnen gebruikt worden om personen die strafbare feiten hebben gepleegd te herkennen en te identificeren.

Respect voor privacy

De wetgever stelt strenge eisen aan cameratoezicht op straat. Zo mag de privacy van de bewoners niet geschonden worden met deze camera's. Er wordt strikt op toegezien dat cameratoezicht enkel wordt gebruikt voor doeleinden die wettelijk bepaald zijn. De camera's worden niet gebruikt om in huizen, winkels of privédomein binnen te kijken.

Strikt wettelijk kader

Het gebruik van camera’s door de politie wordt sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld in de Wet op het Politieambt. Voor camera’s die worden gebruikt door andere partijen (burgers, bedrijven,…) geldt de Camerawet. De Lokale Politie kan camera’s slechts plaatsen en gebruiken na voorafgaande toestemming door de gemeenteraad. Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures en hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze de informatie niet mogen delen met anderen.

Een maand lang opvraagbaar

De vaste camera’s werken altijd: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. De beelden blijven een maand beschikbaar. Na deze maand worden de beelden gewist, tenzij ze deel uitmaken van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Je werd slachtoffer van een misdrijf? Als het misdrijf onder het oog van een toezichtcamera gebeurde, zal de politie de beelden bekijken. Mogelijk kunnen we zo de daders in beeld brengen en opsporen.

Waarschuwingsborden

De toegang tot alle camerasites wordt telkens aangeduid met een bord (pictogram). Zo weet je altijd wanneer je een zone met camera’s betreedt.

 

Toegang tot de beelden

Je verzoek moet voldoende gedetailleerd zijn om de beelden precies te kunnen terugvinden. Je dient de reden op te geven voor dit verzoek. Je verzoek wordt bekeken door onze functionaris voor gegevensbescherming. Die kan afwegen of dit verzoek tot toegang kan ingewilligd worden rekening houdend met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De uitoefening van dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Toegang kan worden verleend maar ook geweigerd om de privacy van derden te beschermen of omwille van de openbare veiligheid. We geven nooit een kopie van beelden mee. Betrokkenen kunnen beelden wel komen inzien. Voor we aan jouw verzoek voldoen, kunnen wij je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Je verzoek met betrekking tot inzage in camerabeelden van de Lokale Politie Waasland-Noord kan via het e-mailadres pz.waaslandnoord@police.belgium.eu.

Aangiftesysteem voor camerabewaking van particulieren en bedrijven

Wens je zelf bewakingscamera’s te plaatsen ter hoogte aan je woning of aan en in jouw handelszaak of bedrijf? Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe camerawet. De wet bepaalt dat de bewakingscamera's moeten worden aangegeven bij de politiediensten. Het is niet nodig om hiervoor naar het commissariaat te komen. Je maakt dit in orde via de applicatie www.aangiftecamera.be.

Alle info over camerabewaking vind je terug op de website Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera.

Vragen?

Heb je nog vragen over het camerabeleid van de Lokale Politie Waasland-Noord? Dan kan je deze overmaken via het e-mailadres pz.waaslandnoord@police.belgium.eu.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Waasland-Noord via het contactformulier of telefonisch via 03 376 21 00.