Registratieplicht in Doel

De problematieken in Doel zijn ondertussen gemeenzaam bekend: brandstichting, vandalisme, inbraken, geluidsoverlast, … Om deze tegen te gaan, heeft het gemeentebestuur van Beveren al heel wat maatregelen genomen, helaas zonder het beoogde effect.

Omdat het onveiligheidsgevoel bij de bewoners van Doel nog steeds toeneemt, heeft burgemeester Marc Van de Vijver een verordening ondertekend waardoor er paal en perk gesteld wordt aan deze praktijken.

Deze verordening bepaalt dat er in Doel verdwijnpalen worden geïnstalleerd. Aan deze verdwijnpalen is een registratieplicht gekoppeld. Concreet houdt dat in dat elke bezoeker die op weekdagen tussen 18u en 6u en in het weekend van vrijdagavond 18u tot maandagochtend 6u Doel bezoekt, zich moet registreren door middel van zijn of haar EID. Hebt u geen EID, dan moet u contact opnemen met de politiezone Waasland-Noord.

Tegelijkertijd wordt er ook een samenscholingsverbod van meer dan 3 personen ingesteld in de ruimte die binnen Doel publiekelijk toegankelijk is, en dit van 21u 's avonds tot 9u 's morgens. Het gaat daarbij om de perimeter gevormd door de Engelsesteenweg richting Doel-centrum kruispunt met Oostlangeweg enerzijds, en de Scheldemolenstraat vanaf de slagboom in de richting van Doel-centrum anderzijds: Scheldemolenstraat, Engelsesteenweg, Vissersstraat, Hooghuisstraat, Liefkenshoekstraat, Pastorijstraat, Camermanstraat, Parkstraat, Havenweg, alsook de kaden aan de jachthaven van Doel en de dijk tussen de kerncentrale en het Deurganckdok.

Deze verordening treedt in voege vanaf 28 april 2017. Overtredingen kunnen aanleiding zijn tot een gemeentelijke administratieve sanctie. De politiezone Waasland-Noord zal toezicht houden op de naleving van de verordening.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 376 21 00.