Overlastdienst

Frederik de Merodestraat 88
Blaasveld
Telefoon

De overlastdienst werkt probleemgericht en is bijgevolg niet geografisch ingebed.
Zijn kerntaak bestaat uit het aanpakken van verschillende vormen van overlast die zich voordoen op het gehele grondgebied van de politiezone. Dit gebeurt zowel pro-actief als informatiegestuurd, waarbij het team zowel oog heeft voor "overlastplaatsen" (gebiedsgebonden focus) als "overlastplegers" (dadergerichte focus).

De dienst voert, conform de vraag van het bestuur en de bevolking, zoveel mogelijk interventies uit met de fiets en beschikt hiervoor over een zogenaamd biketeam. De overlastdienst levert dagelijks ook twee piekploegen zodat hij overlastgerelateerde meldingen onmiddellijk kan opvolgen.

Deze dienst volgt eveneens de fietsdiefstallen op.

De overlastdienst volgt daarnaast de schoolgerelateerde criminaliteit op voor de middelbare scholen in het kader van het "scholenplatform". Dit is een afsprakennota tussen stad, middelbare scholen, parket en politie om de jeugdcriminaliteit in en rond scholen te beheersen.

Deze dienst fungeert eveneens als contactpersoon voor het onderwijs (middelbare scholen) in verband met radicalisering.
(voor lagere scholen is het aanspreekpunt onze 'Wijkwerking')

Openingsuren

Vandaag
  • 08:00 tot 17:00
Morgen
zondag - 11/12
maandag - 12/12
  • 08:00 tot 17:00
dinsdag - 13/12
  • 08:00 tot 17:00
woensdag - 14/12
  • 08:00 tot 17:00
donderdag - 15/12
  • 08:00 tot 17:00
vrijdag - 16/12
  • 08:00 tot 17:00
zaterdag - 17/12
zondag - 18/12
maandag - 19/12
  • 08:00 tot 17:00
dinsdag - 20/12
  • 08:00 tot 17:00
woensdag - 21/12
  • 08:00 tot 17:00
donderdag - 22/12
  • 08:00 tot 17:00