Verkeersdienst

Frederik de Merodestraat 88
2800 Mechelen
Telefoon

Voor dringende gevallen kan je steeds (24u/24u en 7d/7d) terecht op het noodnummer 101 of bij onze permanentie via het telefoonnummer 015 464 464.

De dienst verkeer staat met bezorgdheid en permanente aandacht klaar voor:

 • een zo vlot en veilig mogelijk verkeer
 • inzet van mensen en middelen omleidingen en wegenwerken
 • correcte informatieverstrekking op het vlak van zowel de wegcode als gespecialiseerde verkeersthema's

Agenten en inspecteurs van deze afdeling voeren volgende opdrachten uit:

 • dagelijkse verkeersopdrachten zoals
  • parkeerovertredingen, verkeersregeling, controle van uitgezet verkeersmateriaal, toezicht op de belangrijkste schoolroutes, ...
 • dagelijkse verkeerscontroles zoals
  • draagplicht veiligheidsgordel, snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, agressief rijgedrag, ...
 • gespecialiseerde verkeerscontroles zoals
  • zwaar vervoer, respecteren van de rij- en rusttijden bij bezoldigd vervoer; overlading, vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR), personenvervoer, ...
  • controle op het rijgedrag van bezorgers van warme en koude maaltijden
 • verkeersonderricht naar aanleiding van
  • deelname aan verkeersveiligheidscampagnes in scholen, bedrijven, verenigingen, verkeersveiligheidsbeurzen, ...
 • ondersteuning van de nationale verkeerscampagnes van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), zoals
  • actie veilig naar school
  • snelheidscampagnes
  • correct dragen van de veiligheidsgordel
  • bescherming van de zwakke weggebruiker
  • eindejaarscampagne "Alcohol in het verkeer" gemeenzaam bekend als de "BOB-campagne"
  • Actie trespassing (controle spooroverwegen)

Wens je:

 • een tijdelijk parkeerverbod te laten plaatsen (bv. om een verhuis te doen)
 • toestemming voor het plaatsen van een container op de openbare weg
 • een doorgangsbewijs voor uw voertuig (bv. om uitzonderlijk met uw voertuig te komen op een plaats waar verkeersbeperkingen gelden)
 • defecte of beschadigde verkeerssignalisatie te melden

wend je dan tot de stad Mechelen of de gemeente Willebroek. Klik hier voor meer info en de contactgegevens.

Openingsuren

Vandaag
 • 08:00 tot 17:00
Morgen
 • 08:00 tot 17:00
zaterdag - 8/10
zondag - 9/10
maandag - 10/10
 • 08:00 tot 17:00
dinsdag - 11/10
 • 08:00 tot 17:00
woensdag - 12/10
 • 08:00 tot 17:00
donderdag - 13/10
 • 08:00 tot 17:00
vrijdag - 14/10
 • 08:00 tot 17:00
zaterdag - 15/10
zondag - 16/10
maandag - 17/10
 • 08:00 tot 17:00
dinsdag - 18/10
 • 08:00 tot 17:00
woensdag - 19/10
 • 08:00 tot 17:00