Persbericht: Politie-interventie in domein Hazewinkel in Willebroek

Lokale politie Mechelen-Willebroek heeft zaterdagnamiddag een interventie uitgevoerd in domein Hazewinkel te Willebroek. Niet alleen de richtlijnen van parkbeheerder Sport Vlaanderen, maar ook de coronaregels werden met de voeten getreden. Op het noordelijke deel van het domein werden aanwezigen geïdentificeerd en dienden het park vroegtijdig te verlaten.

Tijdens een controleactie op de regelgeving ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus stelde politie Mechelen-Willebroek een overvloed aan overtredingen vast. Niet alleen werd het domein betreden via inklimming, het zwemverbod genegeerd, maar ook de verplichting een mondneusmasker te dragen werd niet gerespecteerd. Tevens vonden er samenscholingen plaats wat momenteel evenmin is toegelaten.

Wanneer de politie de bezoekers attent maken op de begane inbreuken en vraagt een mondneusmaker te dragen keren een 40-tal bezoekers zich tegen de politie. Zij weigeren pertinent een mondneusmaker te dragen, gaan niet in op de oproep zich te verspreiden zodat de sociale afstand kan gerespecteerd worden en keren zich verbaal agressief tegen de politiemensen.  

Hierop besluit de politie over te gaan tot identificatie van bezoekers op een deel van het domein en vraagt hen het park te verlaten. De onwilligheid bij deze groep blijft groot maar geven na lang aarzelen toch gevolg aan de oproep. Ander bezoekers die kleinere overtredingen begingen zijn meewerkend, tonen begrip voor de politiemensen en verlaten ook het domein. Politie Mechelen-Willebroek kreeg bij deze actie steun van de federale politie. In totaal dienden ruim honderd bezoekers Hazewinkel vroegtijdig te verlaten.

Burgemeester gemeente Willebroek, Eddy Bevers: “Iedereen is welkom in Willebroek. Maar dan dient men zich wel te schikken naar de regels en richtlijnen van onze gemeente, zo ook in domein Hazewinkel.  In deze coronatijden zijn er richtlijnen uitgevaardigd ter voorkoming van de verspreiding van het virus. Wanneer bezoekers van heinde en ver denken dat alles is toegelaten in Willebroek zijn ze aan het verkeerde adres. De maatregelen dienen nageleefd te worden of vertrekken is de boodschap. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de volksgezondheid in mijn gemeente en die kan enkel bereikt worden door het respecteren van de richtlijnen. Daar doe ik geen toegevingen op.”