Persbericht: Resultaten controleactie 'zwaar vervoer' van woensdag 21 oktober 2020

Lokale politie Mechelen-Willebroek voerde op woensdagvoormiddag 21 oktober 2020 een controleactie ‘zwaar vervoer’ uit.  Bij deze controleactie werden zeven voertuigen aan een grondig nazicht onderworpen en alle voertuigen waren in overtreding met een of meerdere inbreuken.

In totaal werd er voor een bedrag van 9.440 euro aan boetes uitgeschreven.

 • Een Italiaans uitzonderlijk transport werd geverbaliseerd inzake het zich niet bevinden op de voorgeschreven reisweg, het ontbreken aan veiligheidstoebehoren, het niet verkennen van de reisweg, inbreuken op de ladingzekering en inbreuken op de rij- en rusttijden. Gezien de bestuurder geen vaste verblijfplaats heeft in België, diende hij de boete onmiddellijk te voldoen.
 • Een vrachtwagencombinatie reed met een uitzonderlijke lengte, doch voldeed niet aan de modaliteiten van uitzonderlijk transport, en had meer goederen dan toegelaten bij. Een van deze goederen was tevens niet correct gezekerd. Ook was de uitsteek van de lading niet correct gesignaleerd.
   
 • Een ander uitzonderlijk transport werd geverbaliseerd inzake het zich niet bevinden op de voorgeschreven reisweg, het ontbreken aan veiligheidstoebehoren en het niet verkennen van de reisweg. Gezien het voertuig zwaarder was dan de wettelijk toegelaten 44 ton, werd het voertuig ter plaatse geïmmobiliseerd tot regularisatie van het transport.
   
 • Een lichte vrachtwagen was geladen met goederen, dewelke de chauffeur vervoerde voor rekening van derden. De transportfirma was echter geen houder van een transportvergunning. Gezien de bestuurder de Roemeense nationaliteit heeft en geen vaste verblijfplaats  in België heeft, diende de boete van 1500 euro onmiddellijk voldaan te worden.
   
 • Drie voertuigen werden aan een weging onderworpen. Elk van deze voertuigen was overladen waarvan de zwaarste een as-overlading had van maar liefst 90,5 %. De lading diende afgeladen te worden voor het voertuig zijn weg kon verderzetten. Er werden administratieve inningen van 2400, 800 en 400 euro uitgeschreven.

De controleacties op ‘zwaar vervoer’ van lokale politie Mechelen-Willebroek zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.