Persbericht: Resultaten van onze WODCA-acties (alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles) tijdens de nacht van 2 op 3 en van 3 op 4 april 2021

Lokale politie Mechelen-Willebroek voerde tijdens de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 en van zaterdag 3 op zondag 4 april 2021 wodca-acties (alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles) uit op diverse plaatsen in Mechelen en Willebroek.

In totaal werden 976 ademtests afgenomen. 11 bestuurders testten positief wegens strafbare alcoholopname in het verkeer.

 

Een rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

  • De bestuurder had 2 gram pro mille alcohol in haar bloed.

 

Vier bestuurders kregen een rijverbod van 6 uur.

 

Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 3 uur :

  • Een onder hen reed tevens met een voertuig waarvan de schouwing vervallen is sinds 06/02/21.
  • Een onder hen is wel erg hardleers. Immers, op 24/12/18 en 29/04/19 werd zij ook telkens geverbaliseerd wegens strafbare alcoholopname in het verkeer.

 

Een bestuurder werd zaterdagnacht opgemerkt op de R6 en diende ons te volgen naar ons controledispositief op de N16 te Mechelen. Op de Antwerpsesteenweg nam betrokkene echter de vlucht via een woonwijk. Na een zoektocht konden wij echter het voertuig en betrokkene aantreffen. Hij ontkende in alle toonaarden even daarvoor gestuurd te hebben. Al snel bleek ook waarom: betrokkene had 0,7 gram pro mille alcohol in zijn bloed, maar belangrijker was dat hij reed tijdens een periode van verval van het recht tot sturen van 23/03/21 tot 06/04/21. De auto die betrokkene bestuurde - niet eens zijn eigen voertuig - werd op zijn kosten weggetakeld en gestald bij de takeldienst voor de resterende duur van het verval. Betrokkene zal nu opnieuw gedagvaard worden voor de politierechtbank. Op de koop toe negeerde hij de ingestelde avondklok en kreeg hiervoor een extra boete van 250 euro.

 

Vijf bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in het verkeer.

 

Drie fietsers werden geverbaliseerd omdat zij stuurden zonder verlichting voor- en achteraan hun fiets. Zij kregen echter allen een set fietslichtjes cadeau zodat ze hun weg veilig konden verder zetten zonder gevaar voor zichzelf of andere weggebruikers.

 

Een lichte vrachtauto werd onderschept, die niet geschouwd was na de inschrijving en voor de ingebruikname op de openbare weg.

 

Nog een voertuig werd onderschept waarvan de schouwing reeds vervallen is sinds 05/08/20.

 

Een bestuurder veroorzaakte een verkeersongeval met zware stoffelijke schade op het kruispunt Bonheidensteenweg - Rijmenamsesteenweg te Mechelen. Betrokkene kwam uit de richting Bonheiden en remde te laat, waardoor zijn voertuig begon te slippen en tot stilstand kwam tegen de betonnen muur die parallel naast de Dijle loopt. Betrokkene legde een negatieve alcohol- en drugstest af, maar had wel 2 grote flessen lachgas in zijn auto. Die werden in beslag genomen en een apart proces-verbaal werd opgesteld. Tevens schond betrokkene de ingestelde avondklok met nog eens een extra boete van 250 euro tot gevolg.

 

Een bestuurder was slechts houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 36 maand. Onder dekking hiervan is het verboden te sturen tussen 22.00 en 06.00 uur tijdens een weekendnacht. Tevens zat er geen verplichte begeleider in het voertuig, maar 2 jongeren, geen houder van enig rijbewijs. Tot slot hing er geen verplicht “L”-teken aan de achterruit van het voertuig.

 

Er werden ook uitgebreide gerechtelijke controles van personen en voertuigen uitgevoerd, evenals intensieve controles op het respecteren van de ingestelde avondklok, waarbij het zich begeven op de openbare weg of in de openbare ruimte verboden is tussen 00.00 en 05.00 uur. Dit alles ter bestrijding van het coronavirus Covid-19. In totaal negeerden 18 personen dit verbod. Ze werden hiervoor telkens geverbaliseerd met een boete van 250 euro tot gevolg.

 

De wodca-acties (alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles) van de lokale politie Mechelen-Willebroek, werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan en zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.
Ook op de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zal verder gecontroleerd worden.