Persbericht: Resultaten van onze WODCA-acties (alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles) tijdens de nacht van 30 april op 1 mei en van 1 op 2 mei 2021

Lokale politie Mechelen-Willebroek voerde tijdens de nacht van vrijdag 30 april op zaterdag 1 mei en van zaterdag 1 op zondag 2 mei 2021 wodca-acties (alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles) uit op diverse locaties in Mechelen en Willebroek.

In totaal werden 976 ademtests afgenomen. 28 bestuurders testten positief: 21 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer, 6 wegens drugs in het verkeer en 1 wegens strafbare alcoholopname én drugs in het verkeer tegelijkertijd.

 

 

Zeven rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

 • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Hierop werd bij hem een speekselanalyse afgenomen. Betrokkene had tevens een gebruikershoeveelheid cannabis op zak. Deze werd in beslag genomen.
 • Een bestuurder, een 18-jarige jongeman, legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Hierop werd bij hem een speekselanalyse afgenomen. Betrokkene is nog maar houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 18 maand. Hij had geen ‘L’-teken aan de achterruit van het voertuig bevestigd.
 • Een bestuurder reed onder invloed van cannabis en cocaïne. Hij schond eveneens zijn voorwaarden, opgelegd door de rechter, nl. een totaal verbod op het gebruik van alcohol en drugs. Hij krijgt hiervoor nu een extra proces-verbaal.
 • Een bestuurder testte eveneens positief voor het gebruik van cannabis en cocaïne. Hij gaf toe enkele uren voor onze controle 3 joints gerookt te hebben en 4 lijntjes coke gesnoven te hebben. Tevens was hij in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis. Deze werd in beslag genomen.
 • Een bestuurder had maar liefst 2,6 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Hij legde tevens een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis.  Aangezien betrokkene officieel gedomicilieerd is in Servië, moest hij zijn boete van 1.260 euro onmiddellijk betalen, wat hij niet kon. Hierop werd de auto die hij bestuurde - niet eens zijn voertuig - weggetakeld en gestald bij de takeldienst en dit tot de effectieve betaling van de boete, vermeerderd met de takel- en stallingskosten.
 • Een bestuurder maakte bij het opmerken van onze controleplaats in Willebroek rechtsomkeer en trachtte weg te vluchten. Wij konden hem echter snel onderscheppen. Betrokkene reed eveneens onder invloed van cannabis.
 • Een man trok onze aandacht omdat hij als bestuurder van een motorfiets (450 cc) op de Koning Boudewijnlaan te Willebroek ons wodca-controlevoertuig aan een hoge snelheid voorbij reed. Op het eerste gezicht was er geen kentekenplaat achteraan de motorfiets bevestigd. Betrokkene had er echter niet op gerekend dat er 2 snelle interceptievoertuigen in de buurt waren …  Op de N16 te Puurs werd betrokkene geïntercepteerd.  Hij had de kentekenplaat van zijn motorfiets zodanig geplooid dat ze quasi horizontaal bevestigd was.  O.a. bij een snelheidscontrole zou hij dan ook niet kunnen geflitst worden. Alleen hiervoor al zou betrokkene zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden. Hij legde echter ook nog eens een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Betrokkene krijgt nu een extra proces-verbaal en zal het één en ander mogen uitleggen aan de politierechter.

 

Dertien bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur:

 • Een onder hen verkeert in staat van herhaling.  Immers, op 16/02/19 verbaliseerden wij hem ook al wegens strafbare alcoholopname in het verkeer. Betrokkene schond tevens de avondklok met nog eens een extra boete van 250 euro tot gevolg.
 • Een onder hen verbaliseerden wij op 05/06/19 ook al wegens het toevertrouwen van een auto aan een persoon, wetende dat die geen houder was van enig rijbewijs.
 • Twee bestuurders negeerden op de koop toe de avondklok en kregen hiervoor een extra boete van 250 euro.
 • Een bestuurder verkeert in staat van herhaling. Immers, op 20/09/19 verbaliseerden wij hem ook al wegens dezelfde feiten.
 • Een bestuurder is officieel gedomicilieerd in Armenië en moest zijn boete van 1.260 euro onmiddellijk betalen. Hij deed dit cash.
 • Een bestuurder is officieel gedomicilieerd in Roemenië. Hij diende zijn boete van 420 euro eveneens onmiddellijk te betalen
 • Een bestuurder kon niet hard genoeg meer blazen teneinde een geldige ademtest af te leggen. Aangezien hij duidelijke tekenen van alcoholgebruik vertoonde, werd een dokter gevorderd voor afname van een bloedproef.
 • Een fietser werd tot stoppen gebracht omdat de verlichting vooraan zijn rijwiel niet brandde en omdat hij zigzag over het fietspad reed. Hij had 1,9 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Zijn fiets werd 6 uur ingehouden.

 

Acht bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur :

 • Een onder hen reed met een auto waarvan de schouwing reeds vervallen is sinds 18/05/19.

 

Drie bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in het verkeer.

 

Een bestuurder trachtte in Willebroek onze controle te ontwijken en negeerde hierbij een verkeersbord C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder).  Al snel bleek ook waarom betrokkene liever geen politiecontrole wou. Hij reed onder dekking van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 36 maand. Dit is echter verboden tijdens een weekendnacht tussen 22 en 06 uur. Tevens zat er geen verplichte begeleider in het voertuig en was er geen ‘L’-teken aangebracht aan de achterruit. Betrokkene had tevens zijn rijbewijs niet op zak. Tot slot was ook de schouwing van het voertuig vervallen sinds 23/09/20.

 

Twee bestuurders reden onder dekking van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 18 maand. Ook dat is echter verboden tijdens een weekendnacht tussen 22 en 06 uur. En ook hier was telkens geen ‘L’-teken aan de achterruit te bespeuren.

 

Een bestuurder van een bromfiets klasse B werd in de Guido Gezellelaan tot stoppen gebracht. Bij een test op de curvometer bleek de werkelijke snelheid 76 km/u te bedragen i.p.v. max. 45 km/u. Hierop werd het voertuig weggetakeld en in beslag genomen voor een periode van 30 dagen. Ondertussen zal een erkend bromfietshersteller gevorderd worden die alle onderdelen die gediend hebben om de snelheid van het voertuig op te voeren, zal demonteren. Na 30 dagen zal betrokkene dan (wat rest van) zijn bromfiets terug in ontvangst mogen nemen. Vervolgens moet hij zich binnen de week terug aanbieden voor een nieuwe test op de curvometer.

 

Een fietser werd geverbaliseerd omdat hij in de Guido Gezellelaan tegen de rijrichting op het fietspad reed.  Nog een fietser kreeg een boete omdat hij stuurde zonder verlichting voor- en achteraan zijn rijwiel. Hij kreeg echter een set fietslichtjes cadeau, zodat hij toch nog zijn weg kon verder zetten zonder gevaar voor zichzelf of andere weggebruikers.

 

Er werden eveneens uitgebreide gerechtelijke controles van personen en voertuigen uitgevoerd. Hierbij werd o.a.:

 • Een auto met Roemeense nummerplaten gecontroleerd met een man als bestuurder en een jonge vrouw als passagier, beiden met de Roemeense nationaliteit en niet gedomicilieerd in België. De bestuurder bleek een flesje pepperspray op zak te hebben, wat in beslag genomen werd. Na een doorgedreven onderzoek werd de man echter gearresteerd wegens “uitbuiting van ontucht en prostitutie van een meerderjarige”. Beiden schonden tevens de avondklok en krijgen hiervoor een extra proces-verbaal.

 

Er werden ook controles op het naleven van de ingestelde avondklok uitgevoerd waarbij het zich begeven op de openbare weg of in de openbare ruimte verboden is tussen 00.00 en 05.00 uur. Dit alles ter bestrijding van het coronavirus Covid-19. In totaal negeerden dertien personen dit verbod. Ze werden hiervoor telkens geverbaliseerd met een boete van 250 euro tot gevolg.

 

De wodca-acties (alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles) van de lokale politie Mechelen-Willebroek werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan en zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.
Ook op de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zal verder gecontroleerd worden.