Persoverzicht van dinsdag 13 april 2021

Feiten van 12-04-2021 om 6 uur tot 13-04-2021 om 6 uur

Verkeersongeval met lichamelijk letsel

Mechelen, Postzegellaan: Aanrijding tussen twee personenwagens waarbij een 25-jarige bestuurster lichtgewond raakt en wordt overgebracht naar het ziekenhuis.

Opmerkelijk

Mechelen en Willebroek: Op maandag 12 april 2021 voerden onze verkeersploegen controles uit op zwaar vervoer.

Bij de diverse controles werden de volgende inbreuken vastgesteld:

 • Een vrachtwagencombinatie was vooraan voorzien van een oranje schild om aan te geven dat deze gevaarlijke stoffen vervoert (ADR). De oplegger was echter geladen met kalksteentjes en dus niet met gevaarlijke goederen.  Dit betreft een inbreuk op de ADR-wetgeving.
  De bestuurder deed op het moment van de controle vervoer voor rekening van derden. Hij kon echter geen vrachtbrief (CMR) en transportvergunning voorleggen. Bij verdere controle bleek dat het voertuig ook niet aangemeld was bij de FOD mobiliteit en vervoer. Een boete van 2.775 euro werd uitgeschreven.
 • Tijdens bovenstaande controle kwam er een vrachtwagen van dezelfde onderneming voorbij gereden. Ook deze werd aan een controle onderworpen. Deze bestuurder vervoerde dezelfde lading voor dezelfde hoofdvervoerder. Een vrachtbrief (CMR) en transportvergunning konden voorgelegd worden, maar de vrachtbrief was niet correct ingevuld en ook deze vrachtwagen was niet aangemeld. Omdat dit een huurvrachtwagen betrof, dient er ook een huurcontract aan boord van het voertuig te zijn. De bestuurder kon ons deze echter niet overhandigen en kreeg een boete van 1.395 euro.
 • Een vrachtwagen was geladen met kiezel. De lading was zo hoog geladen dat deze ruim boven de wanden van het voertuig kwam en op de openbare weg kon vallen, maar de chauffeur heeft het nagelaten om deze af te dekken. Nochtans was het voertuig voorzien van een automatisch afdeksysteem onder de vorm van een afdekzeil.
  Tevens werden er verschillende inbreuken op de ononderbroken rijtijd vastgesteld. De chauffeur kreeg een boete van 1.429 euro.
 • Een bestuurder van een lichte vrachtwagen was samen met zijn partner en twee kindjes onderweg. Gezien het voertuig maar geschikt is om drie personen te vervoeren, was er iemand teveel aan boord. Het jongste kindje (1,5 jaar oud en 81 centimeter groot) stond recht tussen de benen van de mama en was bijgevolg niet in een geschikt kinderbeveiligingssysteem geplaatst. Een boete werd uitgeschreven en zij dienden voor ander vervoer te zorgen.
 • De bestuurder van een lichte vracht, met twee inzittende kinderen (4 en 7 jaar), zijn geen drager van de veiligheidsgordel. De bestuurder, afkomstig uit Macedonië, deelt ons mee dat hij geen houder is van een rijbewijs.
  Navolgende controle leert ons dat betrokkene illegaal in ons land verblijft. Bij nazicht van de boorddocumenten werden geen onregelmatigheden vastgesteld. Het voertuig behoort toe aan zijn broer.

 

De vrachtwagenbestuurders die niet door het centrum van Willebroek dienden te rijden, werden terug richting A12 gestuurd.

 

Bijkomend werden ook nog de volgende inbreuken vastgesteld in Willebroek:

 • 2 overtredingen parkeerverbod;
 • 1 overtreding parkeren op de rijbaan die verdeeld is in rijstroken;
 • 3 overtredingen parkeren op een verhoogde inrichting;
 • 2 overtredingen parkeren op het voetpad;
 • 1 overtreding parkeren op de gelijkgrondse berm;
 • 1 overtreding parkeren binnen 3 meter van een oversteekplaats voor voetgangers;
 • 13 overtredingen voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.