Resultaten van onze WODCA-acties (alcohol- en snelheidscontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles) tijdens de nacht van 26 op 27 november en op 28 november 2021

Lokale politie Mechelen-Willebroek voerde tijdens de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 november en op zondagnamiddag en -avond 28 november 2021 wodca-acties (alcohol- en snelheidscontroles, controles op drugs in verkeer en gerechtelijke controles) uit op diverse locaties in Mechelen en Willebroek.

In totaal werden 1245 ademtests afgenomen. 29 bestuurders testten positief: 23 wegens strafbare alcoholopname in verkeer, 4 wegens drugs in verkeer en 2 wegens strafbare alcoholopname én drugs in verkeer tegelijkertijd.

 

Patrouillevoertuig

Zeven rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

  • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Hierop werd bij hem een speekselanalyse afgenomen. Betrokkene had zijn rijbewijs echter niet op zak. Hij is hiervoor extra strafbaar en moet dit nu onverwijld bij onze diensten inleveren. In ieder geval gaat de periode van onmiddellijke intrekking meteen in. Het voertuig van betrokkene werd ter plaatse ingehouden d.m.v. een stuurstang en dit tot de effectieve afgifte van zijn rijbewijs.
  • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Hierop werd bij hem een speekselanalyse afgenomen. Betrokkene is ons niet onbekend. Op 14/04/18 kreeg hij ook al een proces-verbaal wegens drugs in het verkeer.
  • Een bestuurder reed eveneens onder invloed van cannabis. Bovendien was hij in het bezit van 1,3 gram cannabis. Deze werd in beslag genomen.
  • Een bestuurder reed onder invloed van cocaïne. Hij erkende in de loop van de avond 2 lijntjes coke gesnoven te hebben. Hij had tevens 0,7 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Ook hij had zijn rijbewijs niet op zak. En ook hij moet dit nu onverwijld inleveren. Ook de auto die hij bestuurde - niet eens zijn voertuig - werd ter plaatse ingehouden d.m.v. een stuurstang.
  • Een bestuurder testte positief voor het gebruik van cannabis. Hij had tevens 0,7 gram pro mille alcohol in zijn bloed. En ook hij had zijn rijbewijs niet op zak. Ook zijn voertuig werd ter plaatse ingehouden.
  • Een bestuurder had 1,8 gram pro mille alcohol in zijn bloed.
  • Een bestuurder trok onze aandacht op de Gentsesteenweg te Mechelen omdat hij bij het kruisen van één van onze dienstvoertuigen uitweek naar links, zodat betrokkene bijna inreed op ons dienstvoertuig. Bij interceptie stond betrokkene net stil aan een benzinestation en braakte door zijn geopend raam. Hij legde een positieve ademtest af en had 1,9 gram pro mille alcohol in zijn bloed.

In normale omstandigheden werd het rijbewijs van nog een achtste bestuurder eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Bij het opmerken van ons dispositief in Willebroek maakte betrokkene rechtsomkeer en vluchtte weg. Hij kon echter snel geïntercepteerd worden. Betrokkene vertoonde duidelijke tekenen van drugsgebruik. Hij testte hierop positief voor cannabis. Maar er was nog een reden waarom betrokkene liever geen politiecontrole wou. Hij stuurde nl. tijdens een periode van verval van het recht tot sturen, die aanving op 10/11/21 en pas ten einde loopt op 07/02/22. Hierop werd de auto die hij bestuurde - niet eens zijn voertuig - geïmmobiliseerd als beveiligingsmaatregel. Concreet werd de auto weggetakeld en gestald bij de takeldienst en dit voor onbepaalde tijd. Betrokkene zal zich nu opnieuw moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Dertien bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur:

  • Een onder hen is nog maar een beginnend bestuurder. Hij verkreeg zijn rijbewijs categorie B pas op 03/06/21.
  • Een onder hen verkeert in staat van herhaling.  Op 10/01/21 en 18/08/21 verbaliseerden wij hem ook al wegens strafbare alcoholopname in verkeer.

 

Acht bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur:

  • Een onder hen had haar rijbewijs niet op zak. Hierop werd haar voertuig ter plaatse ingehouden voor een periode van 3 uur.

 

Een fietser werd geverbaliseerd omdat hij reed zonder enige verlichting voor- en achteraan zijn rijwiel. Betrokkene kreeg echter een set met een rood en wit fietslichtje cadeau zodat hij toch nog zijn weg veilig kon verder zetten, zonder gevaar voor zichzelf of andere weggebruikers.

 

Zes bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in het verkeer.

 

Twee bestuurders kregen een proces-verbaal omdat de schouwing van hun auto vervallen was sinds respectievelijk 23/04/21 en 19/08/21.

 

Er werden ook uitgebreide snelheidscontroles verricht in Mechelen, nl. op de Brusselsesteenweg, in de Egide Walschaertsstraat, Blarenberglaan, Boerenkrijgstraat, Guido Gezellelaan en Motstraat.
In totaal werden hierbij 2.409 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. 457 bestuurders reden te snel en krijgen hiervoor een proces-verbaal.

 

Er werden tot slot ook gerechtelijke controles verricht van personen en voertuigen. Hierbij werd o.a. een passagier van een auto, waarvan de bestuurder een proces-verbaal kreeg wegens strafbare alcoholopname in verkeer, verbaal erg agressief tegen onze collega’s. Betrokkene verstoorde hierbij duidelijk de openbare orde. Omdat hij hiermee niet ophield en om de openbare rust te laten weerkeren, werd aan betrokkene meegedeeld dat hij administratief van zijn vrijheid zou worden beroofd. Hierbij ging hij helemaal door het lint, smaadde onze collega’s veelvuldig en gedroeg zich erg weerspannig. Hij werd hierop ondergebracht in één van onze doorgangscellen. Betrokkene krijgt nu een proces-verbaal wegens smaad, bedreigingen en weerspannigheid, waarvoor correctionele straffen zijn voorzien.

 

De wodca-acties (alcoholcontroles en controles op drugs in verkeer) van lokale politie Mechelen-Willebroek werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan. Dergelijke acties zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.