Over ons

De Belgische politie is een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus: de federale en de lokale politie.
De lokale politie bestaat uit 187 politiezones, waarvan de politiezone Mechelen-Willebroek er één is.
Wij staan in voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad Mechelen met haar deelgemeenten (Heffen, Hombeek, Leest, muizen en Walem) en de gemeente Willebroek met haar deelgemeenten (Blaasveld, Heindonk en Tisselt).

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

 • Wijkwerking
 • Onthaal
 • Interventie
 • Slachtofferbejegening
 • Lokale recherche
 • Handhaving openbare orde
 • Verkeer

Lees verder in deze rubriek meer over:

 1. de korpschef
 2. onze visie, missie en waarden
 3. het organogram van onze politiezone
 4. onze bestuursorganen

De prioriteiten van onze politiezone zitten vervat in het zonaal veiligheidsplan.
Van elke vergadering van de politieraad vind je hier zowel de agenda, als de lijst van beslissingen die werden genomen.

Met het publiceren van de wijkbarometers informeren we de inwoners van onze politiezone over de aard, omvang en ontwikkeling van de belangrijkste problemen op het gebied van criminaliteit en overlast. Zo willen we een realistisch beeld geven over de omvang van problemen in de wijken.

De Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) van de stad Mechelen en de gemeente Willebroek, in de volksmond ook het politiereglement genoemd, kan je op deze pagina consulteren.

Interesse in een job bij de politie? Lees dan zeker verder.