Beleidsdocumenten

De prioriteiten van onze politiezone zitten vervat in het zonaal veiligheidsplan.
Van elke vergadering van de politieraad vind je hier zowel de agenda, als de lijst van beslissingen die werden genomen.

De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht

Van elke vergadering van de politieraad sinds begin 2015 vind je hier zowel de agenda, als de lijst van beslissingen die werden genomen.
Vanaf de vergadering van 14 september 2017 worden ook de notulen gepubliceerd.

Alle beleidsdocumenten met betrekking tot de Politieraad van de Politiezone Mechelen - Willebroek vindt u terug in de rubriek Downloads van onze website.

Sinds 1 januari 2016 heeft onze politiezone een nieuw zonaal veiligheidsplan voor de periode 2016 - 2019. In dit plan worden ons beleid en onze prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd.