Onze politiezone

De Belgische politie is een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus: de federale en de lokale politie.
De lokale politie bestaat uit 187 politiezones, waarvan de politiezone Mechelen-Willebroek er één is.
Wij staan in voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad Mechelen met haar deelgemeenten (Heffen, Hombeek, Leest, muizen en Walem) en de gemeente Willebroek met haar deelgemeenten (Blaasveld, Heindonk en Tisselt).

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

 • Wijkwerking
 • Onthaal
 • Interventie
 • Slachtofferbejegening
 • Lokale recherche
 • Handhaving openbare orde
 • Verkeer

Lees verder in deze rubriek meer over:

 1. de korpschef
 2. onze visie, missie en waarden
 3. het organogram van onze politiezone
 4. onze bestuursorganen

De bestuursorganen van onze politiezone zijn het politiecollege en de politieraad.

De lokale politie Mechelen-Willebroek staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris Yves Bogaerts.

Op deze pagina vind je het organogram van de politiezone Mechelen-Willebroek.

De Belgische politie is een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus: de federale en de lokale politie.
De lokale politie bestaat uit 187 politiezones, waarvan de politiezone Mechelen-Willebroek er één is.
Wij staan in voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad Mechelen met haar deelgemeenten (Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem) en de gemeente Willebroek met haar deelgemeenten (Blaasveld, Heindonk en Tisselt).

De visie, missie en waarden waar wij voor staan en waar we voor gaan, is gebald in onderstaande slogan:

"Samen bijdragen tot een veilige en leefbare buurt"