Onze politiezone

De Belgische politie is een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus: de federale en de lokale politie.
De lokale politie bestaat uit 187 politiezones, waarvan de politiezone Mechelen-Willebroek er één is.
Wij staan in voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad Mechelen met haar deelgemeenten (Heffen, Hombeek, Leest, muizen en Walem) en de gemeente Willebroek met haar deelgemeenten (Blaasveld, Heindonk en Tisselt).

De Belgische politie is een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus: de federale en de lokale politie.
De lokale politie bestaat uit verschillende politiezones, waarvan de politiezone Mechelen-Willebroek er één is.
Wij staan in voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad Mechelen met haar deelgemeenten (Heffen, Hombeek, Leest, muizen en Walem) en de gemeente Willebroek met haar deelgemeenten (Blaasveld, Heindonk en Tisselt).

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

 • Wijkwerking
 • Onthaal
 • Interventie
 • Slachtofferbejegening
 • Lokale recherche
 • Handhaving openbare orde
 • Verkeer

Lees verder in deze rubriek meer over:

 1. de korpschef
 2. onze visie, missie en waarden
 3. het organogram van onze politiezone
 4. onze bestuursorganen