Politiereglement

De Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) van de stad Mechelen en de gemeente Willebroek, in de volksmond ook het politiereglement genoemd, kan je op deze pagina consulteren.

Eén van de belangrijkste opdrachten van een gemeentebestuur is optreden tegen overlast. Het begrip overlast betekent lichte vormen van verstoringen van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid (bv. hondenpoep, nachtlawaai, wildplassen,...).

Wie zich niet aan de regels van de ABP (Algemene Bestuurlijke Politieverordening) en de andere politiereglementen houdt, kan door de politie geverbaliseerd worden.