Politiereglement

Eén van de belangrijkste opdrachten van een gemeentebestuur is optreden tegen overlast. Het begrip overlast betekent lichte vormen van verstoringen van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid (bv. hondenpoep, nachtlawaai, wildplassen,...).

Wie zich niet aan de regels van de ABP (Algemene Bestuurlijke Politieverordening) en de andere politiereglementen houdt, kan door de politie geverbaliseerd worden.

Elke meerderjarige overtreder riskeert een zogenaamde gemeentelijke administratieve sanctie of GAS.
Minderjarige overtreders krijgen altijd eerst een formele schriftelijke waarschuwing, gericht aan henzelf en de ouders. Pas bij een tweede overtreding komen zij terecht in het NERO-project.

Bekijk hier de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) van kracht in stad Mechelen en gemeente Willebroek.