Wijkbarometers

Wat zijn de wijkbarometers?

De wijkbarometers zijn een instrument om de inwoners Mechelen en Willebroek te informeren over de aard, omvang en ontwikkeling van de belangrijkste problemen op het gebied van criminaliteit en overlast.
Zo willen we een realistisch beeld geven over de omvang van deze problemen in de wijken.

Vind hier je wijk, vervolgens kan je je eigen wijkbarometer raadplegen. (Je wijk verschijnt in de grijze strook onder de afbeelding bovenaan de pagina)

Er zijn twee wijkbarometers, nl.:

 

Wijkbarometer 2022

 

Wijkbarometer 2021

 

Wijkbarometer 2020

Waarop moet je op letten bij het lezen / interpreteren van de kaarten?

 • Alleen de overlastincidenten en de inbreuken die gemeld werden of aangegeven bij de politie, zitten vervat in de kaarten.
 • Feiten of incidenten die niet gelinkt kunnen worden aan een bepaalde straat, staan niet op de kaart.
 • De gegevens op de kaarten zijn een samenvoeging van de meldingen, interventies en processen-verbaal aangaande een incident.
 • Welke inbreuken zitten niet in deze kaarten:
  • gewone diefstallen (bv. wegnemen van een handtas die onbeheerd aan een stoel in een café hangt of onbeheerd in een winkelkar achterblijft)
  • winkeldiefstallen (wegnemen van goederen uit een winkel)
  • gauwdiefstallen (diefstal van iets wat je bij je of op je draagt)
  • economische misdrijven (oplichting, computerfraude, ...)
  • seksuele misdrijven
  • misdrijven binnen het gezin
  • ...
 • De grafiek op de overzichtskaart geeft de evolutie weer van de incidenten / feiten per maand.
 • Indien een incident plaatsvond op het einde van de maand en indien er een melding of pv werd opgesteld in de daaropvolgende maand, dan vind je dit incident in de maand waarin het werd gemeld / pv werd opgesteld.
 • Indien je weet hebt van een incident in je straat, doch dit incident staat niet op de kaart, dan werd dit feit, ofwel niet aangegeven bij de politie, ofwel vind je dit pas terug in de volgende maand.
 • De aangegeven straten op de wijkkaarten zijn richtinggevend. Omwille van de duidelijkheid en de leesbaarheid van de kaart was het niet mogelijk alle straten te benoemen.
 • Wanneer er in de legende sprake is van 20 feiten en er zijn er maar 16 op de kaart zichtbaar, dan wil dit zeggen dat een aantal feiten op dezelfde plaats werden gepleegd, m.a.w. de symbolen liggen op elkaar.

Barometer aangaande de leefbaarheid in de wijken

Over welke overlast gaat het in de kaarten per wijk?

 • persoonsgebonden overlast: alles m.b.t. openbare rust en openbare veiligheid
  • hinderlijk gedrag, (ongeoorloofd) gebruik en verkoop alcohol, overlast m.b.t drugs, ongepast gebruik van speeltoestellen, vermommingen, wapens, niet respecteren van een toegangsverbod, ...
 • visueel/ruimtelijke overlast:
  • lucht-, water-, vervuiling
  • netheid openbare ruimte (hondenpoep, (verkeerd aanbieden van) huishoudelijk afval, sluikstorten, spuwen, wildplassen, onderhoud voetpad, ...)
  • openbare gezondheid (ongezonde, leegstaande, bouwvallige woningen, ...)
  • geluidshinder (nachtlawaai, boomcars, grasmaaiers, ...)
 • verkeersoverlast (vnl. inbreuken op parkeren):
  • inbreuken (inrit- en uitritbelemmering, verkeersagressie, parkeren)
  • veiligheid (defecten aan verlichting, signalisatie, ...)
  • vlotheid / algemene hinder (file, verlies lading, hinderend voertuig op weg of spoorweg, ...)
 • andere: regelgeving m.b.t. de markten, horeca-vergunningen, laden en lossen, hinder vlotte doorgang, ...

Meest recente kaarten aangaande de LEEFBAARHEID in de wijken

! Vanaf het laatste kwartaal van 2017 worden de wijkbarometers voor Willebroek niet langer maandelijks, maar per kwartaal gepubliceerd.

(Publicatie hier tot en met december 2018)

Arsenaal
Battel
Blaasveld
Heffen
Heindonk
Hombeek
Leest
Mechelen-Centrum
Mechelen-Noord
Mechelen-Zuid
Muizen
Nekkerspoel
Tervuursesteenweg
Tisselt
Walem
Willebroek-Centrum
Willebroek-Noord
Willebroek-Zuid

Raadpleeg hier de wijkbarometers leefbaarheid vanaf september 2015

Barometer aangaande specifieke veiligheidsproblemen in de wijken

Welke inbreuken zitten in de kaarten per wijk?

 • diefstal (en pogingen) van vervoermiddelen:
  • bromfiets / motorfiets, fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal uit auto
 • inbraken (en pogingen hiertoe):
  • inbraken in woningen en in gebouwen (bedrijven, winkels, garages, ...)
 • varia:
  • geweld: afpersing, diefstallen met geweld, handtasdiefstallen, opzettelijke slagen, vechtpartijen
  • schade: schade en vandalisme, graffiti, beschadiging van voertuigen

Meest recente kaarten aangaande de specifieke VEILIGHEIDSPROBLEMEN in de wijken

! Vanaf het laatste kwartaal van 2017 worden de wijkbarometers voor Willebroek niet langer maandelijks, maar per kwartaal gepubliceerd.

(Publicatie hier tot en met december 2018)

Arsenaal
Battel
Blaasveld
Heffen
Heindonk
Hombeek
Leest
Mechelen-Centrum
Mechelen-Noord
Mechelen-Zuid
Muizen
Nekkerspoel
Tervuursesteenweg
Tisselt
Walem
Willebroek-Centrum
Willebroek-Noord
Willebroek-Zuid

Raadpleeg hier de wijkbarometers veiligheid vanaf september 2015